ผมเป็นคนที่ต้องการใช้ชีวิตสบายๆ ว่างๆก็หาเวลาดูข้อมูลต่างๆ หวังว่าจะได้แลกเปลี่ยนความคิดกับทุกคนครับ