เราเป็นนักศึกษาที่เรียนขณะชีวะวิทยาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยมหิดลอินเตอร์