บาเบลและกล่องผู้ใช้
th-N ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
en-1 This user has basic knowledge of English.
pt-1 Este utilizador tem um nível básico de português.
ผู้ใช้ตามภาษา