วิกิพีเดีย:บาเบล
jaผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่
この利用者は日本語を母語としています。
en-1ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับพื้นฐาน
This user can contribute with a basic level of English.
ผู้ใช้ตามภาษา
日本語
 • 主に日本語版Wikipediaで鹿児島県内についての記事や英語・中国語の翻訳記事を作成、加筆しています。
 • 日本語版での活動については、利用者:Hakatanoshio117117をご覧ください。
 • Hakatanoshio117117が作成した画像や音声は、/ファイルをご覧ください。


Einglish
 • I make a translation article of an article and English / Chinese that I arrive in Japanese edition Wikipedia in Kagoshima and correct it mainly.
 • About the activity with the Japanese edition a user:Hakatanoshio117117 look.
 • An image and the sound that Hakatanoshio117117 made a /file


中文
 • 主要在版Wikipedia制作关于鹿儿岛县内的新闻以及英语/中文的翻译新闻,并且正删改。
 • 对用日语版的活动用户:Hakatanoshio117117请看。
 • 画像以及Hakatanoshio117117制作了的声音/文件请看。


한국어
 • 주로 일본어판 Wikipedia로 카고시마현내에 대한 기사나 영어·중국어의 번역 기사를 작성, 가필하고 있습니다.
 • 일본어판으로의 활동에 대해서는,이용자: Hakatanoshio117117 (을)를 봐 주세요.
 • Hakatanoshio117117가 작성한 화상이나 음성은,/파일 (을)를 봐 주세요.


العربية
 • أساسا في النسخة اليابانية من ويكيبيدياوالانجليزية ، وإعادة إدماجهم. كاجوشيما لخلق قصة عنترجمة باللغتين الصينية
 • أنشطة النسخة اليابانية ، المستخدم : Hakatanoshio117117 من فضلك.
 • Hakatanoshio117117 الصورة والصوت يتم إنشاؤه ، / ملف من فضلك.


Русский
 • Главным образом в японской версии Википедии префектура Кагосима, чтобы создать историю о переводах на китайский и английский, и реинтеграции.
 • Деятельность японской версии, User: Hakatanoshio117117 пожалуйста.
 • Создается Hakatanoshio117117 изображения и звука, / файла пожалуйста.


ภาษาไทย
 • ส่วนใหญ่ในภาษาญี่ปุ่นของ Wikipedia จังหวัดคาโกชิมา และเขียนให้เกี่ยวกับการแปลภาษาอังกฤษ, จีน, และหมวดหมู่
 • กิจกรรมของรุ่นญี่ปุ่น, User : Hakatanoshio117117 โปรด
 • ภาพและเสียงจะถูกสร้างโดย Hakatanoshio117117, / file โปรด