ผู้ใช้:Geonuch/เครื่องมือ

โปรดใช้แว่นขยายอย่างระมัดระวัง...

เครื่องมือ | กระบะทราย | ทดลองเขียน

ประกาศแก้ไข

 • ไม่มีหัวข้ออภิปราย

งานค้างแก้ไข

แจ้งปัญหาข้ามโครงการแก้ไข

ประเภท วิกิพีเดีย วิกิตำรา วิกิซอร์ซ วิกิคำคม วิกิพจนานุกรม
รับผิดชอบ
     
   
อภิปรายส่วนกลาง
สภากาแฟ
สภากาแฟ
เซ็นเตอร์พ้อยท์
ศาลาชุมชน
สภากาแฟ
ผู้ดูแลระบบ
แจ้งผู้ดูแลระบบ
แจ้งผู้ดูแลระบบ/แจ้งความ
แจ้งผู้ดูแลระบบ
แจ้งผู้ดูแลระบบ
แจ้งผู้ดูแลระบบ
แจ้งผู้ดูแลระบบ
ทั่วไป
แผนกช่วยเหลือ
เลขาชาววิกิตำรา
เลขาชาววิกิ
เปลี่ยนแปลงล่าสุด
ทั้งหมด ไอพี ผู้ใช้ใหม่ บอต
ทั้งหมด ไอพี ผู้ใช้ใหม่ บอต
ทั้งหมด ไอพี ผู้ใช้ใหม่ บอต
ทั้งหมด ไอพี ผู้ใช้ใหม่ บอต
ทั้งหมด ไอพี ผู้ใช้ใหม่ บอต
หน้าใหม่
หน้าใหม่
ปูมการสร้างหน้า
ปูมการตรวจสอบ
หน้าใหม่
ปูมการสร้างหน้า
ปูมการตรวจสอบ
หน้าใหม่
ปูมการสร้างหน้า
ปูมการตรวจสอบ
หน้าใหม่
ปูมการสร้างหน้า
ปูมการตรวจสอบ
หน้าใหม่
ปูมการสร้างหน้า
ปูมการตรวจสอบ
ตัวกรองการละเมิด
ปูมการละเมิด
ปูมการละเมิด
ปูมการละเมิด
ปูมการละเมิด
ปูมการละเมิด
สถิติ
สถิติ
สถิติ
สถิติ
สถิติ
สถิติ

ทั่วไปแก้ไข

การตรวจสอบบทความแก้ไข

การตรวจสอบผู้ใช้แก้ไข

ลิงก์
เฝ้าดู
คู่มือ
 • m:Help:CheckUser (คู่มือภาษาอังกฤษที่เมทาวิกิ)

OTRSแก้ไข

เปลี่ยนชื่อผู้ใช้แก้ไข

กรณีชื่อผู้ใช้ที่คล้ายกันแก้ไข

 1. ชื่อผู้ใช้ที่แจ้งขอคล้ายกับชื่อผู้ใช้อื่นที่มีอยู่หรือไม่?
  ถ้าใช่ ดูข้อ 2
  ถ้าไม่ เปลี่ยนชื่อได้
 2. ชื่อผู้ใช้ที่แจ้งขอคล้ายกับชื่อผู้ใช้อื่นที่มีการแก้ไขในท้องถิ่น (วิกิเหย้า, โครงการที่เขียนประจำ, โครงการที่แจ้งขอเปลี่ยนชื่อ) หรือไม่?
  ถ้าใช่ ดูข้อ 3
  ถ้าไม่ ดูข้อ 7
 3. บัญชีของผู้ใช้ที่แจ้งขอถูกสร้างเกินกว่า 1 ปีหรือไม่?
  ถ้าใช่ ดูข้อ 4
  ถ้าไม่ ปฏิเสธการเปลี่ยนชื่อ
 4. บัญชีของผู้ใช้ที่ชื่อคล้ายกันมีจำนวนการเข้ามีส่วนร่วมน้อยกว่า 15 ครั้งหรือไม่?
  ถ้าใช่ ดูข้อ 5
  ถ้าไม่ ปฏิเสธการเปลี่ยนชื่อ
 5. การเข้ามีส่วนร่วมล่าสุดของผู้แจ้งขอเกินกว่า 1 ปีหรือไม่?
  ถ้าใช่ ดูข้อ 6
  ถ้าไม่ ปฏิเสธการเปลี่ยนชื่อ
 6. รายการปูมล่าสุดของผู้แจ้งขอเกินกว่า 1 ปีหรือไม่?
  ถ้าใช่ เปลี่ยนชื่อได้
  ถ้าไม่ ปฏิเสธการเปลี่ยนชื่อ
 7. ผู้แจ้งขอมีอายุบัญชีเกินกว่า 6 เดือนหรือไม่
  ถ้าใช่ ดูข้อ 8
  ถ้าไม่ ปฏิเสธการเปลี่ยนชื่อ
 8. ผู้แจ้งขอมีจำนวนการเข้ามีส่วนร่วมในทุกโครงการมากกว่า 15 ครั้งหรือไม่?
  ถ้าใช่ ปฏิเสธการเปลี่ยนชื่อ
  ถ้าไม่ เปลี่ยนชื่อได้

การบริหารวิกิพีเดียแก้ไข

ลบแก้ไข

บล็อกแก้ไข

ป้องกันแก้ไข

ตัวกรองการแก้ไขแก้ไข

คอยติดตามแก้ไข

อ่านเพิ่มแก้ไข

นโยบายแก้ไข

วิธีใช้แก้ไข

พจนานุกรมและการแปลแก้ไข

โครงการวิกิแก้ไข

โครงการวิกิภูมิศาสตร์แก้ไข

จิปาถะแก้ไข

ประวัติแก้ไข

สคริปต์จัดให้ รุ่นล่าสุด
10.6
22 มีนาคม 2566 (ปรับปรุงล่าสุด)
สถานะการติดตั้ง
  คุณยังไม่ได้ติดตั้งสคริปต์จัดให้
หรือใช้รุ่นเก่ากว่า 3.0
 • 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 - สมัครเป็นผู้ใช้ใหม่ เขียนบทความนักภูมิศาสตร์และแก้ไขบทความภูมิศาสตร์เป็นบทความแรก
 • 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 - รับสิทธิผู้ใช้พื้นฐาน