รูปแบบ6
พื้นที่ที่ให้บริการ1
อุตสาหกรรม8
ทรัพย์สินสุทธิ3
สินทรัพย์2
อายุIRMASH

เป็นผู้นำในการผลิตเครื่องจักรสร้างถนนในสหภาพโซเวียตและใหญ่ที่สุดในรัสเซียโดยมีสำนักงานใหญ่ใน Bryansk บริษัท ผลิตรถปูยางมะตอยรถบดถนนรถบดถนนรถขุดอุปกรณ์เสริม


ในปี 2016 องค์กร Irmash กลายเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมเครื่องมือของรัสเซีย (GKMP)