ผู้ใช้:Charat~thwiki/กระบะทราย

Charat~thwiki/กระบะทราย

ชมรมฟุตบอลแห่งศิริราช เป็นตัวแทนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลในการแข่งขันฟุตบอลระหว่างคณะในมหาวิทยาลัย(มหิดลเกมส์) และระหว่างคณะแพทยศาสตร์ ในกีฬาเข็มสัมพันธ์

ประวัติแก้ไข

ชมรมฟุตบอลแห่งศิริราช ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2478 โดยใช้ชื่อว่า แผนกฟุตบอลล์ เป็นส่วนหนึ่งใน กรรมการสโมสรศิริราช (สพศ. ในปัจจุบัน)มีประธานแผนกคนแรกคือ นศพ.บำรุง สิงคาลวณิช ศิริราช รุ่น 43 ต่อมาแผนกฟุตบอลล์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น แผนกฟุตบอล และ ชมรมฟุตบอลตามลำดับ แต่ช่วงเวลาก่อนหน้านั้น ก็ได้ปรากฎหลักฐานการดำเนินกิจกรรมทางด้านฟุตบอลของนักศึกษาแพทย์เป็นระยะๆ แต่ไม่สามารถสืบทราบได้ว่านักศึกษาแพทย์ศิริราชเริ่มเล่นฟุตบอลเมื่อใด อีกทั้งในสมัยนั้นยังมีคณะแพทย์เพียงแห่งเดียว และมีคณะในมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาอื่นเพียงไม่กี่แห่งทำให้ยังไม่มีการลงแข่งขันหรือแข่งกระชับมิตรกันมากนัก การเล่นฟุตบอลคงเป็นการเล่นกันเพียงในหมู่นักศึกษาแพทย์ด้วยกัน จึงไม่สามารถสืบทราบทีมตัวแทนคณะอย่างเป็นทางการได้

โดยหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เก่าแก่ที่สุดนั้น เป็นเรื่องราวในปี พ.ศ.2474 เป็นเหตุการณ์ที่แบ็คของทีมคณะแพทย์(ชมรมฟุตบอลแห่งศิริราชในปัจจุบัน) ถูกผู้เล่นของทีมคณะวิทยาศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิ่งเข้าต่อยดื้อๆ ซึ่งผู้เล่นคนนั้นเป็นนิสิตเตรียมแพทย์ซึ่งในปีต่อมาต้องข้ามฟากมาเรียนที่ศิริราช (ที่มา : งานต้อนรับนิสิตใหม่ครั้งแรก โดย ศ.นพ.อวย เกตุสิงห์,สารศิริราช,หน้า 267-271,พ.ค. พ.ศ.2494)เรื่องราวนี้ต่อมาได้กลายเป็นที่มาเป็นจุดเริ่มต้นของประเพณีรับน้องข้ามฟากนั่นเอง

ในปี พ.ศ. 2476 ชมรมฟุตบอลมีการลงขัน เพื่อสร้างสนามขึ้นบนบริเวณที่ดินรถไฟ โดยใช้ชื่อว่า สนามหูกวาง ซึ่งเกมเปิดสนามคือเกมการแข่งขันกัน ระหว่างนักเรียนแพทย์ชั้น3 และ นักเรียนแพทย์ ชั้น 2 แต่สนามมีอายุได้เพียง 2 ปี ก็รื้อถอนไป เนื่องจากมีการก่อสร้างทางรถไฟ

ในสมัยต่อมา ในช่วงปี พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2530 ชมรมฟุตบอลมีการดำเนินกิจกรรมในลักษณะเป็นชมรมคู่ขนานกับชมรมรักบี้ฟุตบอล โดยสมาชิกส่วนใหญ่จะเล่นทั้งสองกีฬา ศิริราช รุ่น 94 มีการรวมกลุ่มกันลงแข่งขันฟุตบอลลีคกับประชาชนทั่วไป แต่ไม่ทราบจำนวนฤดูกาลที่ลงแข่งขัน (ต่อมา รุ่น 114 ลงแข่งขันด้วยเช่นกันโดยใช้ชื่อทีมว่า ทีมงูเขียว)

ในปี พ.ศ.2530 ได้มีการแข่งขันกีฬาระหว่างนักศึกษาแพทย์ด้วยกัน เป็นครั้งแรก โดยใช้ชื่อว่า กีฬา 8 เข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ณ ม.ขอนแก่น (ต่อมาได้เปลี่ยนชื่ออีกหลายครั้ง เนื่องจากจำนวนโรงเรียนแพทย์ได้เพิ่มขึ้น จนเป็น กีฬา 13 เข็มฯ และกลายเป็น กีฬาเข็มสัมพันธ์ในที่สุด) โดยในกีฬาเข็มสัมพันธ์ครั้งแรกๆนั้น ทีมตัวแทนคณะจะมีเพียงนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 เท่านั้น ซึ่งในงานกีฬาครั้งที่ 1 นี้ ศิริราชรุ่น 94 ลงแข่งขัน และตกรอบแรก โดยแพ้ทีมคณะแพทย์ม.ขอนแก่น 0-2

ในสมัยจากปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา ชมรมฟุตบอลมีระบบและการจัดการดูแลทีมที่เป็นแบบแผนมากขึ้น โดยมีการกำหนดหน้าที่ให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 เป็นผู้นำทีม มีการฝึกซ้อมทุกวันอาทิตย์ โดยในช่วงแรกจะฝึกซ้อมที่ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท ก่อนจะเปลี่ยนมาฝึกซ้อมที่ วิทยาเขตศาลายาในปัจจุบัน งานกีฬาเข็มสัมพันธ์ยังคงเป็นรายการการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดของชมรม โดยมีการแข่งย่อยอื่นๆ เช่น งานกีฬาเฟรชชี่ งานฟุตบอลสี่เส้า(เริ่มเมื่อพ.ศ. 2546) มหิดลเกมส์(เริ่มเมื่อพ.ศ. 2554)รวมทั้งมีการแข่งขันฟุตซอลเพื่อกระชับความสัมพันธ์กันระหว่างนักศึกษาแพทย์โดยเป็นทีมตัวแทนชั้นปีอีกด้วย

งานบอลนิติวังหน้าศิริราชวังหลังถูกจัดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ (พ.ศ. 2550-52) ก่อนจะล้มเลิกไปเนื่องจากคณะนิติศาสตร์ มธ. ย้ายไปวิทยาเขตรังสิต แม้จะมีความพยายามฟื้นงานขึ้นมาใหม่โดยศิริราช รุ่น 121 ในปีพ.ศ. 2555 แต่ไม่สำเร็จ

ค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมประจำปี ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2546 (ศิริราช รุ่น 110) โดยจัดที่ จ.กาญจนบุรี และเปลี่ยนสถานที่จัดเป็นจ.เพชรบุรี ในปี 2547-48 และศาลายา ในปี 2549 ต่อมาตั้งแต่พ.ศ. 2550 จึงย้ายมาจัดที่ รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง จ.ราชบุรี จนถึงปัจจุบัน

สนามกรง(สนามข้างหอสมุด) สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยเกมส์เปิดสนามจัดขึ้นเมื่อ ส.ค. 2552


ข้อมูลทั่วไปแก้ไข

 
สนามกรง

สนามเหย้าแก้ไข

สนามกรง เป็นสนามกีฬาฟุตซอลขนาดไม่มาตรฐาน ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อปี พ.ศ. 2552 สำหรับใช้ในการแข่งขันภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหลัก


ชุดที่ใช้สำหรับการแข่งขันแก้ไข

แต่เดิมชมรมฟุตบอลแห่งศิริราชไม่มีชุดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ มีการริเริ่มจัดทำชุดในปี พ.ศ.2557 โดยใช้สีเขียวประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลและสีขาวเป็นสีหลัก ชุดที่หนึ่งประกอบด้วย เสื้อสีเขียวศิริราช กางเกงสีขาว และถุงเท้าสีเขียวศิริราช ส่วนชุดที่สองประกอบด้วย เสื้อสีขาวคาดสีเขียวศิริราชกลางอก กางเกงสีสีเขียวศิริราช และ ถุงเท้าสีขาว


ประวัติการแข่งขันแก้ไข

สถิติฟุตบอลกีฬาเข็มสัมพันธ์แก้ไข

ซีเกมส์
ปี รอบ ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ประตูได้ ประตูเสีย
  1959
รองชนะเลิศ
-
-
-
-
-
-
  1961
อันดับ 3
-
-
-
-
-
-
  1965
ชนะเลิศ
-
-
-
-
-
-
  1967
อันดับ 3
-
-
-
-
-
-
  1969
รองชนะเลิศ
-
-
-
-
-
-
  1971
อันดับ 3
-
-
-
-
-
-
  1973
รอบที่ 1
-
-
-
-
-
-
  1975
ชนะเลิศ
-
-
-
-
-
-
  1977
รองชนะเลิศ
-
-
-
-
-
-
  1979
อันดับ 3
-
-
-
-
-
-
  1981
ชนะเลิศ
-
-
-
-
-
-
  1983
ชนะเลิศ
-
-
-
-
-
-
  1985
ชนะเลิศ
4
3
1
0
17
1
  1987
อันดับ 3
4
2
1
1
7
3
  1989
รอบรองชนะเลิศ
4
1
2
1
5
3
  1991
รองชนะเลิศ
4
2
1
1
10
2
  1993
ชนะเลิศ
6
6
0
0
18
6
  1995
ชนะเลิศ
6
5
1
0
19
2
  1997
ชนะเลิศ
6
4
2
0
15
3
  1999
ชนะเลิศ
6
5
1
0
24
1
  2001
ชนะเลิศ
0
1
  2003
ชนะเลิศ
0
1
  2005
ชนะเลิศ
0
1
  2007
ชนะเลิศ
0
1
  2009
รอบที่ 1
-
-
-
-
-
-
  2011
รอบที่ 1
-
-
-
-
-
-
  2013
ชนะเลิศ
0
1
รวม
ดีที่สุด: ชนะเลิศ
40
28
9
3
115
21

เกียรติยศแก้ไข

Major Honoursแก้ไข

กีฬาเข็มสัมพันธ์แก้ไข

  • อันดับ 1 พ.ศ. 2540,2541,2548,2550
  • อันดับ 2 พ.ศ. 2552
  • อันดับ 3 พ.ศ. 2531,2538,2543,2547
  • อันดับ 4 พ.ศ. 2542,2546,2555

Minor Honoursแก้ไข

ฟุตบอลมหิดลเกมส์แก้ไข

  • อันดับ 1 พ.ศ. 2557 (ศิริราช รุ่น 121-124 แข่งขัน)

ฟุตซอลมหิดลเกมส์แก้ไข

  • อันดับ 1 พ.ศ. 2554 (ศิริราช รุ่น 116 และ117 แข่งขัน)
  • อันดับ 3 พ.ศ. 2557 (ศิริราช รุ่น 121-124 แข่งขัน)

งานฟุตบอลสี่เส้าแก้ไข

  • อันดับ 1 พ.ศ. 2550 (ศิริราช รุ่น 118 แข่งขัน)

ประธานชมรมและกัปตันทีมแก้ไข

ตำแหน่งประธานชมรม และ กัปตันทีม แต่เดิมนั้นถือได้ว่าเป็นตำแหน่งเดียวกัน โดยก่อนหน้า พ.ศ. 2538 ยังคงมีเพียงแต่ตำแหน่งประธานชมรม ส่วนกัปตันทีมจะเป็นตามลำดับอาวุโสไม่ได้มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ต่อมาในช่วง พ.ศ. 2539-2549 “กัปตันทีม” เป็นตำแหน่งที่ถูกใช้เพื่อเรียกผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานชมรม โดยผู้ดำรงตำแหน่งจะได้รับเลือกจากความเห็นชอบของรุ่นพี่รุ่นก่อนหน้า ซึ่งภายหลังได้มีการแยกสองตำแหน่งนี้ออกจากกันในปี พ.ศ. 2550 (ศิริราช รุ่น 114) โดยมี นศพ.สุตศรัญย์ พรึงลำภู เป็นประธานชมรมคนที่ 73 และ นศพ.ไผท สิงห์คำ เป็นกัปตันทีมคนที่ 12 ปัจจุบันรุ่นพี่รุ่นก่อนหน้าจะเป็นผู้ลงความเห็นเลือกตำแหน่งกัปตันทีมคนใหม่ โดยจะเป็นคนเดียวกันหรือคนละคนกับตำแหน่งประธานชมรมก็ได้

พ.ศ./ศิริราชรุ่น ประธานชมรม กัปตันทีม
2557-58/121 ชรัฐ ว่องไวพิจารณ์ ชรัฐ ว่องไวพิจารณ์
2556-57/120 ศานติ กฤติยานิตย์สกุล คณากร วงศ์พงษ์คำ
2555-2556/119 ธนกร ขวัญไสวธรรม ธนกร ขวัญไสวธรรม
2554-55/118 วิกรานต์ สอนถม วิกรานต์ สอนถม
2553-2554/117 เกรียงไกร ทันตวิวัฒนา พีระเชษฐ์ วินิตเนตยานนท์
2552-53/116 ภคภณ อิสรไกรศีล เลิศศักดิ์ รุ่งเหมือนพร
2551-52/115 ศรุต วรานุชิตกุล ศรุต วรานุชิตกุล
2550-51/114 สุตศรัญย์ พรึงลำภู ไผท สิงห์คำ
2549-50/113 ธนวัฒน์ วงศ์ชัยอุดมโชค ธนวัฒน์ วงศ์ชัยอุดมโชค
2548-49/112 เปรมพงศ์ พิมพิไล เปรมพงศ์ พิมพิไล
2547-48/111 บุญชู สุนทรโอภาส บุญชู สุนทรโอภาส
2546-47/110 พุชฌงค์ แซ่โต๋ว พุชฌงค์ แซ่โต๋ว
2545-46/109 - -
2544-45/108 ณรงค์ฤทธิ์ ขันธทัต ณรงค์ฤทธิ์ ขันธทัต
2543-44/107 - -
2542-43/106 - -
2541-42/105 - -
2540-41/104 มณเฑียร ลือประไพ มณเฑียร ลือประไพ
2539-40/103 สิทธิ ประภาสวัสดิ์ สิทธิ ประภาสวัสดิ์
2538-39/102 วิจารณ์ พงษ์พานิช -
2537-38/101 โชคชัย อมรสวัสดิ์วัฒนา -
2536-37/100
2535-36/99
2534-35/98
2533-34/97
2532-33/96
2531-32/95
2530-31/94
2511-12/74 สาโรช ตั้งชูพงศ์
(ประธานแผนกฟุตบอล)
-
2508-09/71 สุเทพ อรุณสกุล
(ประธานแผนกฟุตบอล)
-
2502-03/65 ไพบูลย์ จิตต์แจ้ง
(ประธานแผนกฟุตบอลล์)
-
2499-2500/62 พิสิษฐ พันธุมจินดา
(ประธานแผนกฟุตบอลล์)
-
2478-79/43 บำรุง สิงคาลวณิช
(ประธานแผนกฟุตบอลล์)
-

อ้างอิงแก้ไข

หอสมุดศิริราช

ดูเพิ่มแก้ไข