บาเบลและกล่องผู้ใช้
th-N ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
en-3 This user has advanced knowledge of English.
math-3ผู้ใช้คนนี้มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ในระดับสูง
ผู้ใช้คนนี้ชอบกินซูชิ
ในหัวของผู้ใช้คนนี้ เต็มไปด้วยคำถามและความสงสัย
ผู้ใช้คนนี้รู้ว่า 0.999... เท่ากับ 1
พื้นที่โฆษณาติดต่อเช่าพื้นที่โฆษณากับเรา
ลงทุนน้อย แต่คนเห็นเพียบ!
ผู้ใช้ตามภาษา