ผู้ใช้:Bussakendle\แม่แบบ

ผู้ใช้:Bussakendle\แม่แบบ

กระบะทรายผู้ใช้ (Taxoboxes)แก้ไข

Taxoboxes

{{โครง}} Stub
{{ลบ}} Speedy delete
{{ละเมิดลิขสิทธิ์}} Copyvio
{{แก้กำกวม}} Disambig
{{ช่วยดูหน่อย}} Cleanup
{{ตารางจังหวัด}} Infobox Thai provinces
{{ตารางอำเภอ}} Infobox Amphoe
{{ตารางตำบล}} Infobox Tambon
{{ดูเพิ่ม}} en:Template:Catmore
{{เปลี่ยนทางมาจากชื่อวิทยาศาสตร์}} en:Template:R from scientific name