• แควมป์หมายถึงการแชมอวัยวะ ในการเข้าค่ายลูกเสือ

แควมป์