ผู้ใช้:Bebiezaza/เก็บสำรอง/รถจักรไอน้ำโมกุล C56

หน้านี้ถูกคัดลอกมาจาก รถจักรไอน้ำโมกุล C56 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 -- ลิ้งหมวดหมู่และรูปภาพตั้งใจทำให้เสีย เฉพาะในหน้านี

"รถจักรไอน้ำ C56" เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับความหมายอื่น ดูที่ C56 (แก้ความกำกวม)
"C56 713" เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับความหมายอื่น ดูที่ C56 713 (แก้ความกำกวม)
"C56-31" เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับความหมายอื่น ดูที่ C56-31 (แก้ความกำกวม)
"C56-44" เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับความหมายอื่น ดูที่ C56-44 (แก้ความกำกวม)
"C56-160" เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับความหมายอื่น ดูที่ C56-160 (แก้ความกำกวม)
รถจักรไอน้ำ C56, รถจักรไอน้ำโมกุล C56 (JNR Class C56)
[[File:[C56 16.JPG|300px]]
รถจักรไอน้ำโมกุล C56 หมายเลข 714 (C56-16) จอดอยู่ที่ด้านทิศเหนือของสถานีรถไฟกรุงเทพ เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการรถจักรไอน้ำแห่งการรถไฟแห่งชาติญี่ปุ่น ชั้น C56
ชนิดรถจักรไอน้ำ
แรงม้า592 แรงม้า
น้ำหนักจอดนิ่ง 34.27 ตัน
ทำงาน 37.63 ตัน
กดเพลา 10.61 ตัน
การจัดวางล้อ2-6-0 (โมกุล)
พิกัดตัวรถกว้าง 2,936 มม.
สูง 3,900 มม
ยาว 14,325 มม.
ระบบห้ามล้อสุญญากาศ (ลมดูด)
ความจุ10.02 มลบ.
ผู้สร้างสมาคมอุตสาหกรรมรถไฟแห่งประเทศญี่ปุ่น, ประเทศญี่ปุ่น
เริ่มใช้งานพ.ศ. 2478
จำนวนคันทั้งหมด46 คัน
หมายเลข701-746
ใช้งานในประเทศไทย โดย การรถไฟแห่งประเทศไทย, ประเทศญี่ปุ่น โดย การรถไฟแห่งชาติญี่ปุ่น
ระบบห้องขับมี 1 ห้องขับ,ฝั่ง
จำนวนคันที่ถูกตัดบัญชี44 คัน
จำนวนคันที่คงเหลือใช้งาน2 คัน
จำนวนคันที่ปรับปรุง2 คัน
รวมระยะเวลาใช้งานทั้งหมด85 ปี

[ไฟล์:Track gauge.svg|thumb|ขนาดความกว้างของรางรถไฟสำหรับรถจักรไอน้ำโมกุล C56 โปรดสังเกตว่าประเทศไทยกับประเทศพม่าใช้รางขนาด 1.000 เมตร (สีชมพู) ส่วนประเทศญี่ปุ่นนั้นใช้รางขนาด 1.067 เมตร (สีม่วงอ่อน)|alt=]] [ไฟล์:WheelArrangement 2-6-0.svg|thumb|แบบล้อของรถจักรไอน้ำโมกุล C56]] รถจักรไอน้ำโมกุล C56 หรือ รถจักรไอน้ำ C56 (JNR Class C56) ส่วนใหญ่จะเรียกว่า รถจักรไอน้ำ C56 เป็นรถจักรไอน้ำที่สร้างขื้นในประเทศญี่ปุ่น สร้างโดยสมาคมอุตสาหกรรมรถไฟแห่งประเทศญี่ปุ่น นำมาใช้การครั้งแรกของ ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2478[1] จุดประสงค์หลักของรถจักรไอน้ำในระยะแรกจะใช้โดยกองทัพญี่ปุ่นในเส้นทางทางรถไฟสายมรณะไปสู่ประเทศพม่า ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ปัจจุบัน รถจักรไอน้ำโมกุล C56 เหลือใช้การ 2 คัน คือหมายเลข 713 และ หมายเลข 715 ซึ่ง 2 คันนี้ จะใช้ในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจะจัดงานในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคมของทุกปี

ประวัติแก้ไข

ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 กรมรถไฟหลวงได้ประสบความเสียหายในบริภัณฑ์รถไฟและสิ่งปลูกสร้างเป็นอย่างมาก เมื่อสงครามได้ยุติลง จึงปรากฏว่ากรมรถไฟขาดแคลนรถจักรและล้อเลื่อนที่จะมาใช้การรับใช้ประชาชนตามสถานะเดิมต่อไป ดังนั้นในปี พ.ศ. 2489 ด้วยความเอื้อเฟื้อของสหประชาชาติได้จำหน่ายรถจักรไอน้ำที่เหลือใช้จากสงครามให้แก่กรมรถไฟจำนวน 68 คัน (รุ่นเลขที่ 380-447) เพื่อบรรเทาการขาดแคลนดังกล่าว รถจักรเหล่านี้เป็นชนิดมิกาโด (2-8-2) ซึ่งเรียกกันโดยเฉพาะในวงการของสหประชาชาติว่ารถจักร “แมคอาเธอร์” เป็นรถจักรที่สร้างโดยบริษัทต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา ตามรายการจำเพาะที่กำหนดขึ้นโดยทางการทหารแห่งสหรัฐ

นอกจากนี้ยังได้รับรถจักรที่เหลือใช้จากสงครามของฝ่ายญี่ปุ่น ซึ่งนำมาใช้การในเอเซียอาคเนย์นี้ 50 คัน คือ รถจักรญี่ปุ่น รุ่นเลขที่ 701-746 (C-56) และ รุ่นเลขที่ 761- 764 (C-58)และเป็นรถจักรของการรถไฟสหพันธรัฐมลายู ซึ่งฝ่ายญี่ปุ่นนำมาใช้การในประเทศไทยระหว่างสงครามอีก 18 คัน คือรุ่นเลขที่ 801 (เจ้าของเดิมเรียกว่ารุ่น "P")

รถจักรไอน้ำโมกุล C56 ในปัจจุบันแก้ไข

เนื่องจากรถจักรไอน้ำโมกุล C56 บางคันถูกตัดเศษเหล็กที่โรงรถจักรทั่วประเทศ บางคันได้ตั้งเป็นอนุสรณ์ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ และบางคันได้กลับสู่ประเทศญี่ปุ่นตามลำดับดังนี้

ประเทศไทยและประเทศพม่า (ความกว้างของรางรถไฟ: 1.000 เมตร) (Metre gauge)แก้ไข

ประเทศญี่ปุ่น (ความกว้างของรางรถไฟ: 1.067 เมตร) (Cape gauge)แก้ไข

รถจักรไอน้ำโมกุล C56 หมายเลข 735แก้ไข

รถจักรไอน้ำโมกุล C56 หมายเลข 735 เดิมนั้น กองทัพญี่ปุ่นได้ตั้งชื่อรหัสรถจักร คือ C56-44 ใช้ในทางรถไฟสายมรณะ หลังสงครามครั้งที่ 2 ยุติลง รถจักรไอน้ำคันนี้ ได้ประจำการที่แขวงชุมพร จังหวัดชุมพร หลังการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เลิกใช้รถจักรไอน้ำทั้งหมดที่ลากจูงรถโดยสารและรถสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2519-2520 รถจักรไอน้ำคันนั้น คือ รถจักร C56 44 หรือ หมายเลข 735 ตามหมายเลขที่เคยใช้ในการรถไฟแห่งประเทศไทย สังกัดสุดท้ายที่รถจักรคันนี้เคยอยู่ก่อนถูกนำกลับประเทศญี่ปุ่น คือ แขวงชุมพร โดยหลังจากที่การรถไฟได้เลิกการใช้งานรถจักรไอน้ำทุกชนิดในการลากจูงขบวนรถสินค้า,โดยสาร เมื่อประมาณปีพ.ศ. 2519 - 2520 รถจักรไอน้ำหลายต่อหลายคันก็ได้ถูกจอดทิ้งเอาไว้ตามแขวงต่างๆ บางคันก็ถูกขายเป็นเศษเหล็ก บางคันโชคดีหน่อยทีทางการได้นำไปตั้งแสดงตามสถานี หรือ สถานที่ต่างๆ รวมทั้งบางส่วนที่มีผู้ติดต่อขอซื้อเอาไว้ หนึ่งในนั้นคือ รถจักรไอน้ำ C56 หมายเลข 735 (ไทย) ซึ่งได้ถูกบริษัท Oigawa Railway หรือ Daitetsu ของประเทศญี่ปุ่นซื้อไป จนสุดท้ายรถจักรคันนี้ได้ถูกนำกลับบ้านเกิดในปีพ.ศ. 2522 และเคลื่อนย้ายมาอยู่ที่ Oigawa Railway แห่งนี้[2]


เปรียบเทียบกับรถจักรไอน้ำโมกุล C56 รุ่นสงครามโลกครั้งที่ 2แก้ไข


รถจักรไอน้ำโมกุล C56 รุ่นสงครามโลกครั้งที่ 2
หมายเลข รฟท. หมายเลข JNR ปีที่สร้าง ขนาดความกว้างรางรถไฟ
701 C56-3 พ.ศ. 2478 1.000 เมตร (Metre gauge)
702 C56-4
703 C56-5
704 C56-6
705 C56-7
706 C56-8
707 C56-9
708 C56-10
709 C56-11
710 C56-12
711 C56-13
712 C56-14
713 C56-15
714 C56-16
715 C56-17
716 C56-18
717 C56-20
718 C56-21
719 C56-23
720 มิได้กำหนด พ.ศ. 2479
721
722
723 C56-28
724 C56-30
725 C56-31
726 C56-32
727 C56-34
728 C56-36
729 C56-37
730 C56-38
731 C56-39
732 C56-40
733 C56-41
734 C56-43
735 C56-44
736 C56-45
737 C56-46
738 C56-47
739 C56-48
740 C56-49
741 C56-50
742 C56-51
743 C56-52
744 C56-53
745 C56-54
746 C56-55

รูปภาพแก้ไข

gallery> ไฟล์:Japanese-national-railways-C56-31-20110622.jpg|รถจักรไอน้ำโมกุล C56 หมายเลข 725 (C56-31) ตั้งอยู่ที่ศาลเจ้ายาซูกูนิ, ประเทศญี่ปุ่น ไฟล์:โมกุล C56 หมายเลข 709 3.jpg|รถจักรไอน้ำโมกุล C56 หมายเลข 709 (C56-11) ขณะทำขบวนรถสินค้าที่สะพานข้ามแม่น้ำแคว, จังหวัดกาญจนบุรี ไฟล์:728-Steam-Locomotive.JPG|รถจักรไอน้ำโมกุล C56 หมายเลข 728 (C56-36) ตั้งอยู่ที่ด้านหน้าสถานีรถไฟนครลำปาง, จังหวัดลำปาง ไฟล์:โมกุล C56 หมายเลข 705 2.jpg|รถจักรไอน้ำโมกุล C56 หมายเลข 705 (C56-7) เมื่อคราวใช้งานโดยกองทัพญี่ปุ่นที่ทางรถไฟสายมรณะ, จังหวัดกาญจนบุรี ในปี พ.ศ. 2487 ไฟล์:ห้องการทำงานของโมกุล C56 7xx 1.jpg|ระบบห้องขับของรถจักรไอน้ำโมกุล C56 ไฟล์:トンブリ鉄道工場で動態保存されている713(C56 15).jpg|รถจักรไอน้ำโมกุล C56 หมายเลข 713 (C56-15) ที่โรงรถจักรธนบุรี เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร ไฟล์:715 C5617.jpg|รถลำเลียงของรถจักรไอน้ำโมกุล C56 หมายเลข 715 (C56-17) ไฟล์:JNR C56 44 20080721 001.jpg|รถจักรไอน้ำโมกุล C56 หมายเลข 735 (C56-44) ขณะทำขบวนนำเที่ยวที่ทางรถไฟสายโอกิกาวะ, ประเทศญี่ปุ่น เมือปี พ.ศ. 2551 ไฟล์:A Japanese locomotive used in Burma-Thailand Railway during the world war 2.jpg|รถจักรไอน้ำโมกุล C56 หมายเลข 702 (C56-4) จอดอยู่ที่น้ำตกไทรโยคน้อย, จังหวัดกาญจนบุรี ไฟล์:หัวรถจักรไอน้ำ ซี 56 หมายเลข 702 บริเวณน้ำตกไทรโยคน้อย The Steam Locomotive on Saiyoknoi Waterfall - panoramio (1).jpg|แผ่นจารึกชื่อของรถจักรไอน้ำโมกุล C56 หมายเลข 702 (C56-4) ไฟล์:PRESERVED STEAM LOCOMOTIVE USED ON THE DEATH RAILWAY AT THE RIVER KWAI BRIDGE KANCHANBURI THAILAND JAN 2013 (8515947200).jpg|รถจักรไอน้ำโมกุล C56 หมายเลข 719 (C56-23) จอดอยู่ที่บริเวณใกล้สะพานข้ามแม่น้ำแคว, จังหวัดกาญจนบุรี ไฟล์:โมกุล C56 หมายเลข 744 2.jpg|รถจักรไอน้ำโมกุล C56 หมายเลข 744 (C56-53) จอดอยู่ที่ใต้หลังคาที่จอดรถในหมู่บ้านล้านนาฮิลล์ ใกล้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1269, จังหวัดเชียงใหม่ ไฟล์:733 C5641.jpg|รถจักรไอน้ำโมกุล C56 หมายเลข 733 (C56-41) จอดอยู่ที่โรงงานมักกะสัน, เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร ไฟล์:โมกุล C56 หมายเลข 714 2.jpg|รถจักรไอน้ำโมกุล C56 หมายเลข 714 (C56-16) ก่อนไปตั้งเป็นอนุสรณ์ที่สถานีรถไฟกรุงเทพ หลังจอดอยู่ที่โรงรถจักรปากน้ำโพ, จังหวัดนครสวรรค์ ไฟล์:738 C5647.jpg|รถจักรไอน้ำโมกุล C56 หมายเลข 738 (C56-47) ตั้งอยูที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน), จังหวัดนครปฐม ไฟล์:โมกุล C56 หมายเลข 737 2.jpg|รถจักรไอน้ำโมกุล C56 หมายเลข 737 (C56-46) ขณะทำการสับเปลี่ยนขบวนรถรวมสินค้าที่สถานีรถไฟน้ำตก, จังหวัดกาญจนบุรี ไฟล์:โมกุล C56 หมายเลข 740 3.jpg|รถจักรไอน้ำโมกุล C56 หมายเลข 740 (C56-49) ขณะทำขบวนรถสินค้าที่สะพานข้ามแม่น้ำแคว, จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2517 ไฟล์:Moving C56 color of Thai.JPG|ด้านข้างของรถจักรไอน้ำโมกุล C56 หมายเลข 735 (C56-44) ขณะทำขบวนรถโดยสารนำเที่ยวบนเส้นทางสายโอกิกาวะ เนื่องในโอกาสฉลองครบ 120 ปี การทูตระหว่าง ไทย ญี่ปุ่น เมื่อปี พ.ศ. 2550 ไฟล์:BANGKOK HUALAPHONG STATION THAILAND JAN 2012 (6838594788).jpg|รถลำเลียงของรถจักรไอน้ำโมกุล C56 หมายเลข 714 (C56-16) ในปัจจุบัน ไฟล์:ตารางรถจักรไอน้ำ C56 ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ตรงกับ SRT Designated and JNR Designated.jpg|ข้อมูลรถจักรไอน้ำโมกุล C56 ที่ทางญี่ปุ่นได้จัดหาเพื่อใช้เส้นทางรถไฟสายมรณะในประเทศไทยระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ไฟล์:JNR C56 44 20120805.jpg|รถจักรไอน้ำโมกุล C56 หมายเลข 735 (C56-44) ขณะทำขบวนบนเส้นทางรถไฟสายโอกิกาวะ เมือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 ไฟล์:C5692 Izumi Station.JPG|รถจักรไอน้ำโมกุล C56-92 จอดอยู่ที่สถานีรถไฟ Izumi ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ไฟล์:C56 96.JPG|อนุสรณ์รถจักรไอน้ำโมกุล C56-96 ในหมู่บ้าน Minamimaki ในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2552 ไฟล์:C56 101 at Saku city 2015.jpg|อนุสรณ์รถจักรไอน้ำโมกุล C56-101 ในเมืองซากุ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ไฟล์:C56 149.JPG|อนุสรณ์รถจักรไอน้ำโมกุล C56-149 ในสถานีรถไฟ Kiyosato ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 ไฟล์:JRW SL-Kitabiwako-gou C56-160.JPG|รถจักรไอน้ำโมกุล C56-160 ขณะทำขบวนนำเที่ยวในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ไฟล์:Hikawa Chu Park-1.jpg|รถจักรไอน้ำโมกุล C56-110 จอดอยู่ที่เมืองโซกะ, จังหวัดไซตามะ ไฟล์:C56 131 松江市北公園.jpg|รถจักรไอน้ำโมกุล C56-131 จอดอยู่ที่สวนสาธารณะในเมืองอิยามะ, จังหวัดนางาโนะ ไฟล์:C56 135.JPG|รถจักรไอน้ำโมกุล C56-135 จอดอยู่ที่สวนสาธารณะในเมืองกาโตีะ, จังหวัดเฮียวโงะ ไฟล์:C56 139.JPG|รถจักรไอน้ำโมกุล C56-139 ปัจจุบันใช้ทำการแสดงในส่วนของ Kanagawa Rinkai Railway ในนครโยโกฮามะ, จังหวัดคานางาวะ </gallery>

อ้างอิงแก้ไข

  1. https://scontent.fbkk2-7.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/13403225_10209713725098003_1366002326631602857_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.fbkk2-7.fna&oh=ff4dd4478f3562f90858abbede70596d&oe=5D3C0E26
  2. http://portal.rotfaithai.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3176

[หมวดหมู่:รถไฟ]]

{รถจักร/รถดีเซลราง}} [หมวดหมู่:ยานพาหนะ]] [หมวดหมู่:การรถไฟแห่งประเทศไทย]]