ผู้ใช้:Bebiezaza/กระบะทราย/เปลี่ยนทางสถานีรถไฟ/สถานีรถไฟหนองคาย

หนองคาย
Nong Khai
สถานีระดับที่ 1
ข้อมูลสถานี
ที่ตั้งตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
ชานชาลา2 ชานชาลาราง (รับส่งผู้โดยสาร) 2 ชานชาลาราง (ย่านสับเปลี่ยน)
ข้อมูลอื่น ๆ
รหัส2209
ตัวย่อภาษาไทยนค.
เจ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย
หนองคาย
Nong Khai
กิโลเมตรที่ 621.10
นาทา
Na Tha
-3.26 กม.
ท่านาแล้ง
Thanaleng
+5.30 กม.
ดูเพิ่ม : รายชื่อสถานีรถไฟ สายตะวันออกเฉียงเหนือ


สถานีรถไฟหนองคาย เป็นสถานีรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นสถานีสุดท้ายก่อนออกไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งอยู่ที่ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ข้อมูลจำเพาะแก้ไข

 • รหัส : 2208
 • ชื่อภาษาไทย : หนองคาย
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Nong Khai
 • ชื่อย่อภาษาไทย : นค.
 • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ :
 • ระดับสถานี : 1
 • จำนวนชานชาลา : 2
 • จำนวนรางในเขตสถานี : 4
 • ระบบอาณัติสัญญาณ : ไฟสีสามท่า
 • พิกัดที่ตั้ง : กม. 621 + 100.00
 • ที่อยู่ : ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ตารางเวลาการเดินรถแก้ไข

เที่ยวล่องแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง หนองคาย ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ด76 หนองคาย 07:46 ต้นทาง กรุงเทพ 17:10
ท914 ท่านาแล้ง 10.00 10.10 หนองคาย 10.15
ท418 หนองคาย 12.55 12.55 นครราชสีมา 18.30
ท918 ท่านาแล้ง 17.30 17.45 หนองคาย 17.45
ด78 หนองคาย 18.30 18.15 กรุงเทพ 04.35
ร134 หนองคาย 18:50 18.30 กรุงเทพ 05:45
ดพ26 หนองคาย 19.40 19.10 กรุงเทพ 06.00 ทดแทนขบวนที่ 70
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


เที่ยวขึ้นแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง หนองคาย ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ด77 กรุงเทพ 18.35 04.15 หนองคาย 03.45
ดพ25 กรุงเทพ 20.00 06.45 หนองคาย 06.25 ทดแทนขบวนที่ 69
ร133 กรุงเทพ 20:45 08.35 หนองคาย 07.55
ท913 หนองคาย 07.30 07.30 ท่านาแล้ง 07.45
ท415 นครราชสีมา 06.20 12.20 หนองคาย 12.05
ท917 หนองคาย 14.45 14.45 ท่านาแล้ง 15.00
ด75 กรุงเทพ 08.20 17.45 หนองคาย 17.30
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


ประวัติแก้ไข

ในอดีตอยู่ที่สถานีนาทา ต่อมาได้ย้ายเข้าเมือง ที่สถานีรถไฟตลาดหนองคาย จากนั้นย้ายออกมาสถานที่ปัจจุบัน