ผู้ใช้:Bebiezaza/กระบะทราย/รายชื่อเครื่องบินของสายการบินอื่นๆ

นกแอร์แก้ไข

ณ วันที่ วว ดดดดดดดดดด พ.ศ. 256ป นกแอร์มีเครื่องบินประจำการอยู่ทั้งหมด ?? ลำ

ฝูงบินนกแอร์ในปัจจุบัน
ชนิดเครื่องบิน ประจำการ สั่งซื้อ ชั้นที่นั่ง หมายเหตุ
Y รวม
Boeing 737-800 14
รวมทั้งหมด

รายชื่อเครื่องบินที่ประจำการแก้ไข

รายชื่อเครื่องบินนกแอร์ในปัจจุบัน
 ทะเบียน  ชื่อ ชื่อภาษาอังกฤษ ชนิดเครื่องบิน บินครั้งแรก วันรับมอบ หมายเหตุ รูปภาพ
HS-DBG นกใบเตย โบอิง 737-8FH 16 พฤศจิกายน 2555
HS-DBK นกสบาย NOK SABAI โบอิง 737-86J 31 มกราคม 2556
HS-DBO นกดีดี โบอิง 737-8AS 16 ตุลาคม 2556
HS-DBP นกเพชรน้ำเงิน โบอิง 737-8FZ 14 มีนาคม 2557
HS-DBQ นกบุษราคัม โบอิง 737-86J 15 กรกฎาคม 2557
HS-DBR นกหยกนภา NOK YOKNAPHA โบอิง 737-86N 14 ธันวาคม 2557
HS-DBS นกทองชมพู NOK TONGCHOMPHOO โบอิง 737-86N 23 ตุลาคม 2557
HS-DBT นกบุษน้ำเพชร โบอิง 737-88L 25 สิงหาคม 2558
HS-DBU นกทับทิมสยาม NOK TUBTIM SIAM โบอิง 737-88L 25 พฤศจิกายน 2558
HS-DBV นกภูผา โบอิง 737-88L 14 มีนาคม 2559
HS-DBW นกฟ้าคราม NOK FAH KRAM โบอิง 737-88L 17 สิงหาคม 2559
HS-DBX นกตะวัน โบอิง 737-88L 18 พฤศจิกายน 2559
HS-DBY นกเวหา โบอิง 737-88L 7 มิถุนายน 2560
HS-DBZ นกนภาพราว โบอิง 737-88L 20 กันยายน 2560

รายชื่อเครื่องบินที่ปลดประจำการแก้ไข

รายชื่อเครื่องบินนกแอร์ในประวัติศาสตร์ - โบอิง 737-800
 ทะเบียน  ชื่อ ชื่อภาษาอังกฤษ ชนิดเครื่องบิน บินครั้งแรก วันรับมอบ วันปลดประจำการ หมายเหตุ รูปภาพ
HS-DBA นกยิ้มหวาน NOK YIM WAN โบอิง 737-8AS
HS-DBB นกรักยิ้ม NOK RAK YIM โบอิง 737-8SA
HS-DBC นกอมยิ้ม NOK OM YIM โบอิง 737-85P
HS-DBD นกน่านฟ้า NOK NAN FAH โบอิง 737-8AS
HS-DBE นกฟลามิงโก NOK FLAMINGO โบอิง 737-83N 7 สิงหาคม 2555
HS-DBF นกสดใส NOK SOD SAI โบอิง 737-8V3
HS-DBH นกการ์ตูน NOK CARTOON โบอิง 737-83N
HS-DBJ นกร่าเริง NOK RA RUENG โบอิง 737-83N
HS-DBL นกสนุก โบอิง 737-8AS
HS-DBM นกสุขใจ โบอิง 737-8AS
HS-DBN นกใจดี โบอิง 737-8AS
G-OXLC โบอิง 737-8BK
G-XLAI โบอิง 737-8Q8

โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์แก้ไข

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 การบินไทยมีเครื่องบินประจำการอยู่ทั้งหมด 81 ลำ และสายการบินไทยสมายล์มีเครื่องบินประจำการอยู่ทั้งหมด 20 ลำ

ฝูงบินการบินไทยในปัจจุบัน
ชนิดเครื่องบิน แบบ ประจำการ สั่งซื้อ ชั้นที่นั่ง หมายเหตุ
F C Y รวม
Airbus A350-900(XWB) 359 12 32 289 321
รวมทั้งหมด

รายชื่อเครื่องบินแก้ไข

รายชื่อเครื่องบินการบินไทยในปัจจุบัน
 ทะเบียน  นามพระราชทาน นามพระราชทานในภาษาอังกฤษ ชนิดเครื่องบิน บินครั้งแรก วันรับมอบ หมายเหตุ
HS-TBA อำนาจเจริญ AMNAT CHAROEN แอร์บัส เอ330-343X 13 ตุลาคม 2554 16 พฤศจิกายน 2554 33H

ไทยแอร์เอเชียแก้ไข

ณ วันที่ วว ดดดดดดดด พ.ศ. 256ป ไทยแอร์เอเชียมีเครื่องบินประจำการอยู่ทั้งหมด ?? ลำ และไทยแอร์เอเชียเอกซ์มีเครื่องบินประจำการอยู่ทั้งหมด ?? ลำ

ฝูงบินไทยแอร์เอเชียในปัจจุบัน
ชนิดเครื่องบิน ประจำการ สั่งซื้อ ชั้นที่นั่ง หมายเหตุ
P Y รวม
Airbus A320-200 51 180 180
Airbus A320-200neo 11 1 186 186
Airbus A321-200neo 2 8 236 236
รวมทั้งหมด 64 9

รายชื่อเครื่องบินที่ประจำการแก้ไข

รายชื่อเครื่องบินไทยแอร์เอเชียในปัจจุบัน
 ทะเบียน  ชนิดเครื่องบิน บินครั้งแรก วันรับมอบ หมายเหตุ รูปแบบลวดลายบนเครื่อง
HS-ABA แอร์บัส เอ320-216 20 ตุลาคม 2550  
HS-ABB แอร์บัส เอ320-216 9 พฤศจิกายน 2550  
HS-ABC แอร์บัส เอ320-216 12 ธันวาคม 2550  
HS-ABD แอร์บัส เอ320-216 8 กุมภาพันธ์ 2551  
HS-ABE แอร์บัส เอ320-216 17 พฤษภาคม 2551  
HS-ABF แอร์บัส เอ320-216 4 มิถุนายน 2551  
HS-ABG แอร์บัส เอ320-216 7 สิงหาคม 2551  
HS-ABH แอร์บัส เอ320-216 13 พฤศจิกายน 2551  
HS-ABI แอร์บัส เอ320-216 7 มกราคม 2552  
HS-ABJ แอร์บัส เอ320-216 17 กันยายน 2552  
HS-ABK แอร์บัส เอ320-216 10 พฤศจิกายน 2552  
HS-ABL แอร์บัส เอ320-216 7 ธันวาคม 2552  
HS-ABM แอร์บัส เอ320-216 19 พฤษภาคม 2553  
HS-ABN แอร์บัส เอ320-216 22 พฤษภาคม 2553  
HS-ABO แอร์บัส เอ320-216 19 มิถุนายน 2553  
HS-ABP แอร์บัส เอ320-216 22 กรกฎาคม 2553  
HS-ABQ แอร์บัส เอ320-216 6 สิงหาคม 2553  
HS-ABR แอร์บัส เอ320-216 11 สิงหาคม 2553  
HS-ABS แอร์บัส เอ320-216 1 ตุลาคม 2553  
HS-ABT แอร์บัส เอ320-216 21 มกราคม 2554  
HS-ABU แอร์บัส เอ320-216 17 เมษายน 2558 รับคืนจากแอร์เอเชีย 9M-AQL  
HS-ABV แอร์บัส เอ320-216(ETOPS) 16 กุมภาพันธ์ 2554  
HS-ABW แอร์บัส เอ320-216(ETOPS) 24 มกราคม 2555  
HS-ABX แอร์บัส เอ320-214 16 กุมภาพันธ์ 2555  
HS-ABY แอร์บัส เอ320-214 23 มีนาคม 2555  
HS-ABZ แอร์บัส เอ320-216 28 กันยายน 2555  
HS-BBA แอร์บัส เอ320-214 31 ตุลาคม 2555  
HS-BBB แอร์บัส เอ320-216 10 พฤศจิกายน 2555 [1]
HS-BBC แอร์บัส เอ320-216(WL) 1 กุมภาพันธ์ 2556  
HS-BBD แอร์บัส เอ320-216(WL) 23 เมษายน 2556  
HS-BBE แอร์บัส เอ320-216(WL) 1 สิงหาคม 2556  
HS-BBF แอร์บัส เอ320-216(WL) 1 ตุลาคม 2556  
HS-BBG แอร์บัส เอ320-216(WL) 23 ตุลาคม 2556  
HS-BBH แอร์บัส เอ320-216(WL) 10 พฤศจิกายน 2556 [2]
HS-BBI แอร์บัส เอ320-216(WL) 16 พฤศจิกายน 2556  
HS-BBJ แอร์บัส เอ320-216(WL) 3 ธันวาคม 2556 [3]
HS-BBL แอร์บัส เอ320-216(WL) 8 กุมภาพันธ์ 2557  
HS-BBM แอร์บัส เอ320-216(WL) 10 กรกฎาคม 2557  
HS-BBN แอร์บัส เอ320-216(WL) 12 กรกฎาคม 2557  
HS-BBO แอร์บัส เอ320-216(WL) 17 กันยายน 2557  
HS-BBP แอร์บัส เอ320-216(WL) 11 มกราคม 2558  
HS-BBQ แอร์บัส เอ320-216(WL)(ETOPS) 22 มกราคม 2558  
HS-BBR แอร์บัส เอ320-216(WL) 21 กรกฎาคม 2558  
HS-BBS แอร์บัส เอ320-216 30 ตุลาคม 2558 จากแอร์เอเชีย 9M-AHW  
HS-BBT แอร์บัส เอ320-216(ETOPS) มกราคม 2559 จากอินโดนีเซียแอร์เอเชีย PK-AXZ  
HS-BBU แอร์บัส เอ320-216(WL)(ETOPS) มีนาคม 2559  
HS-BBV แอร์บัส เอ320-216(WL) เมษายน 2559  
HS-BBW แอร์บัส เอ320-216(WL) มกราคม 2560  
HS-BBX แอร์บัส เอ320-251(NEO) 19 พฤศจิกายน 2559  
HS-BBY แอร์บัส เอ320-251(NEO) ธันวาคม 2559  
HS-BBZ แอร์บัส เอ320-251(NEO) มีนาคม 2560 [4]
HS-CBA แอร์บัส เอ320-216(WL) มีนาคม 2560  
HS-CBB แอร์บัส เอ320-251(NEO) 26 พฤษภาคม 2560  
HS-CBC แอร์บัส เอ320-251(NEO)(ETOPS) 21 พฤศจิกายน 2560  
HS-CBD แอร์บัส เอ320-216(WL) 8 พฤศจิกายน 2560  
HS-CBE แอร์บัส เอ320-251(NEO)(ETOPS) 26 ธันวาคม 2560  
HS-CBF แอร์บัส เอ320-251(NEO)(ETOPS) 9 มกราคม 2561  
HS-CBG แอร์บัส เอ320-251(NEO) 7 กุมภาพันธ์ 2561  
HS-CBH แอร์บัส เอ320-251(NEO) 16 มีนาคม 2561  
HS-CBI แอร์บัส เอ320-216(WL) 31 กรกฎาคม 2561  
HS-CBJ แอร์บัส เอ320-251(NEO) 30 ตุลาคม 2561  
HS-CBK แอร์บัส เอ320-251(NEO) 14 พฤศจิกายน 2561  
HS-EAA แอร์บัส เอ321-251(NEO) 7 มกราคม 2563  
HS-EAB แอร์บัส เอ321-251(NEO) 7 มกราคม 2563  

รายชื่อเครื่องบินที่ปลดประจำการแก้ไข

รายชื่อเครื่องบินนกแอร์ในประวัติศาสตร์ - โบอิง 737-300
 ทะเบียน  ชนิดเครื่องบิน บินครั้งแรก วันรับมอบ วันปลดประจำการ หมายเหตุ รูปภาพ
HS-DBA โบอิง 737-8AS

ไทยแอร์เอเชียเอกซ์แก้ไข

ฝูงบินไทยแอร์เอเชียเอกซ์ในปัจจุบัน
ชนิดเครื่องบิน ประจำการ สั่งซื้อ ชั้นที่นั่ง หมายเหตุ
P Y รวม
Airbus A330-300 5 36 263 299
7 36 263 299
3 31 263 294
Airbus A350-900(XWB) 12 32 289 321
รวมทั้งหมด
รายชื่อเครื่องบินไทยแอร์เอเชียเอกซ์ในปัจจุบัน
 ทะเบียน  ชนิดเครื่องบิน บินครั้งแรก วันรับมอบ หมายเหตุ รูปภาพ
HS-TBA แอร์บัส เอ330-343X 13 ตุลาคม 2554 16 พฤศจิกายน 2554 33H

บางกอกแอร์เวย์สแก้ไข

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 การบินไทยมีเครื่องบินประจำการอยู่ทั้งหมด 81 ลำ และสายการบินไทยสมายล์มีเครื่องบินประจำการอยู่ทั้งหมด 20 ลำ

ฝูงบินการบินไทยในปัจจุบัน
ชนิดเครื่องบิน แบบ ประจำการ สั่งซื้อ ชั้นที่นั่ง หมายเหตุ
F C Y รวม
Airbus A330-300 330 5 36 263 299
33H 7 36 263 299
33R 3 31 263 294
Airbus A350-900(XWB) 359 12 32 289 321
รวมทั้งหมด

รายชื่อเครื่องบินที่ประจำการแก้ไข

รายชื่อเครื่องบินการบินไทยในปัจจุบัน
 ทะเบียน  นามพระราชทาน นามพระราชทานในภาษาอังกฤษ ชนิดเครื่องบิน บินครั้งแรก วันรับมอบ หมายเหตุ
HS-TBA อำนาจเจริญ AMNAT CHAROEN แอร์บัส เอ330-343X 13 ตุลาคม 2554 16 พฤศจิกายน 2554 33H

รายชื่อเครื่องบินที่ปลดประจำการแก้ไข

รายชื่อเครื่องบินนกแอร์ในประวัติศาสตร์ - โบอิง 737-800
 ทะเบียน  ชื่อ ชื่อภาษาอังกฤษ ชนิดเครื่องบิน บินครั้งแรก วันรับมอบ วันปลดประจำการ หมายเหตุ รูปภาพ
HS-DBA นกยิ้มหวาน โบอิง 737-8AS

อ้างอิงแก้ไข


แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข