viผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาเวียดนามเป็นภาษาแม่
Thành viên này sử dụng tiếng Việt như ngôn ngữ mẹ đẻ.
en-2ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง
This user can contribute with an intermediate level of English.
th-0ผู้ใช้คนนี้ไม่เข้าใจภาษาไทย หรือเข้าใจด้วยความยากลำบาก
This user does not understand Thai
or understands with difficulties.