ผู้ใช้:Aditop191/ทดลองเขียน

อดิรุจ ฝ้ายขาวแก้ไข

เกิดเมื่อ วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2536 (ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 9 )เวลา 23.35 น.