วิกิพีเดีย:บาเบล
thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
en-1ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับพื้นฐาน
This user can contribute with a basic level of English.
Crystal Project doc.pngผู้ใช้คนนี้เชื่อว่า 1 บทความ
ควรมีอย่างน้อย 1 รูป
Gnome-mime-text-html.svgผู้ใช้คนนี้สามารถเขียน HTML
ผู้ใช้ตามภาษา
วันเกิด4 เมษายน พ.ศ. 2532
อาชีพนักดนตรี
เพศไม่ระบุ
สรรพนามเรา/คุณ/เขา
สถานที่อยู่กรุงเทพฯ
เริ่มเขียน15 ตุลาคม พ.ศ. 2549
สิ่งที่สนใจดนตรี
ความตั้งใจเติมให้เต็ม