ผู้ใช้:Ablefood/ทดลองเขียน

เกี่ยวกับ ABLEFOOD โรงงานผู้ผลิตผลไม้อบแห้ง ผลิตภัณฑ์ได้แก่ สับปะรดอบแห้ง สตรอเบอรี่อบแห้ง มะม่วงอบแห้ง สูตรธรรมชาติเพื่อสุขภาพ คงคุณค่าโภชนาการ และ วิตามินสูง เหมาะสำหรับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย โดยจัดตั้งบริษัท เอเบิล ฟู้ดส์ จำกัด เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 และดำเนินกิจการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน มุ่งเน้นผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพและมาตรฐานเพื่อผู้บริโภคโดยเฉพาะ เพราะเราใส่ใจคุณเหมือนคนในครอบครัว

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

Company Website Facebook