วันพุธ 29 / 05 / 2024

ผู้ใช้คนนี้ต่อต้านและไม่เป็นมิตร
ต่อการก่อกวนและพฤติกรรมเกรียนทุกรูปแบบ
ผู้ใช้คนนี้ชอบศึกษาเรื่อง
ประเทศญี่ปุ่น มากเป็นพิเศษ
thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
mfaผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษามลายูปัตตานีเป็นภาษาแม่
บฮาซอ เฮาะ เปิงฆูนอ นิง อิยอละห์ บฮาซอ มือลายู ปตานิง
en-2ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง
This user can contribute with an intermediate level of English.
ms-1ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษามาเลย์ได้ในระดับพื้นฐาน
Pengguna ini boleh menyumbang dengan tahap asas dalam Bahasa Melayu.
ar-1ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอาหรับได้ในระดับพื้นฐาน
.هذا المستخدم يعرف مبادئ العربية

โต๊ะทำงาน

ผลงาน