การแก้ไข

 ผู้ใช้คนนี้รู้ทศนิยมของค่าพาย 23 ตำแหน่ง
  “การเมือง คือ สงครามที่ไม่มีการนองเลือด ขณะที่สงคราม คือ การเมืองที่มีการนองเลือด”
— เหมา เจ๋อตุง
60+ ผู้ใช้นี้แก้ไขมากกว่า 60 ครั้ง ในบทความของวิกิพีเดียภาษาไทย
  “ความจริงเท่านั้นที่รู้”
— โรเบิร์ต ฮุค


572 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ชาติพันธุ์วิทยา


วิกิพีเดีย:บาเบล
thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
nan-0ผู้ใช้คนนี้ไม่เข้าใจภาษาหมิ่นใต้ หรือเข้าใจด้วยความยากลำบาก
此個用者無會讀寫閩南語
 ผู้ใช้คนนี้รักวิกิพีเดียภาษาไทย
 ผู้ใช้คนนี้ใช้ไฟร์ฟอกซ์
  ผู้ใช้คนนี้สนใจ หรือ มีความรู้เกี่ยวกับ
นก และปักษีวิทยา
en-2ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง
This user can contribute with an intermediate level of English.
Ascii-
0
ผู้ใช้คนนี้ไม่เข้าใจรหัสแอสกี
 ผู้ใช้คนนี้ แพ้โค้ด HTML
 ผู้ใช้คนนี้ชอบและสนใจในเรื่องแมว
de-0ผู้ใช้คนนี้ไม่เข้าใจภาษาเยอรมัน หรือเข้าใจด้วยความยากลำบาก
Dieser Benutzer hat keine Deutschkenntnisse.
 ผู้ใช้คนนี้ดื่มน้ำวันละ 6-8 แก้ว
math-4ผู้ใช้คนนี้มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ในระดับเกือบเป็นธรรมชาติ
 ผู้ใช้คนนี้ไม่ชอบและต่อต้านฟาสซิสต์ และ นาซี
 ผู้ใช้คนนี้นับถือศาสนาพุทธ
 ผู้ใช้คนนี้เป็นมนุษย์
 ผู้ใช้คนนี้ยังมีชีวิตอยู่
 ผู้ใช้คนนี้เล่นเกมไมน์คราฟต์
 ผู้ใช้คนนี้ชอบผลิตภัณฑ์ของ อัสซุส
ผู้ใช้ตามภาษา


สวัสดี
วี
ดั
สวีดัด

การแก้ไข

วีดั

Alien-5ผู้ใช้เหล่านี้ใช้ภาษาเอเลี่ยนได้ในระดับผู้เชี่ยวชาญ
gjrvbnelscfur
pimen-4ผู้ใช้เหล่านี้ใช้ภาษาพายได้ในระดับชำนาญ
grean-2ผู้ใช้เหล่านี้ใช้ภาษาเกรียนได้ในระดับกลาง