แนวกันสัตว์ มาจากคำว่า Barrier ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในวงการสวนสัตว์ ซึ่งแนวกันสัตว์มีหลากหลายรูปแบบเช่น คูน้ำ ( Wet Moat ) คูแห้ง ( Dry Moat ) กระจก รั้ว ตาข่าย ซึ่งแต่แนวกันสัตว์ก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน