ผู้ใช้:นคเรศ/เครื่องมือ

เครื่องมือหลักแก้ไข

เครื่องมือสำหรับ AfCแก้ไข

เครื่องมือสำหรับการต่อต้านก่อกวนแก้ไข

การแจ้งเตือนผู้ใช้แก้ไข

ผู้ดูแลและผู้ใช้ทั่วไปสามารถคัดลอกโค้ดเหล่านี้ได้ เมื่อแก้ไขการก่อกวนแล้ว (แนะนำให้ทำ เพราะหากมีการก่อกวนซ้ำอาจไม่รู้ว่าถูกย้อนหรือโดนลบทิ้ง)

 • {{subst:test1}}
 • {{subst:test2}}
 • {{subst:test3}}
 • {{subst:test4}}
 • {{subst:uw-vandal1|ชื่อบทความ}}
 • {{subst:uw-vandal2|ชื่อบทความ}}
 • {{subst:uw-vandal3|ชื่อบทความ}}
 • {{subst:uw-disruptive1|ชื่อบทความ}}
 • {{subst:uw-disruptive1|ชื่อบทความ}}
 • {{subst:uw-disruptive1|ชื่อบทความ}}
 • {{subst:uw-disruptive1|ชื่อบทความ}}
 • {{subst:uw3|reason=เหตุผล|page=ชื่อบทความ}}
 • {{subst:uw4|reason=เหตุผล|page=ชื่อบทความ}}
 • {{subst:uw4im|reason=เหตุผล|page=ชื่อบทความ}}

แม่แบบบล็อกแก้ไข

 • ทั่วไป: {{subst:uw-block}}
 • ก่อกวน: {{subst:uw-block|reason=[[วิกิพีเดีย:การก่อกวน|การก่อกวนของคุณ]]}}
 • โฆษณา/โปรโมทตัวเอง: {{subst:uw-block|for=เนื่องจาก|reason=คุณ[[WP:ADVERT|ใช้วิกิพีเดียเพื่อการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์]}}
ข้อสังเกต
ใส่ฮุค time= เพื่อกำหนดเวลาบล็อก หรือไม่เช่นนั้นให้ใส่ indef=yes ถ้าถูกบล็อกตลอดกาล
หากก่อกวนเพื่อวัตถุประสงค์เดียว ให้ใส่ guidance=only เข้าไปด้วย

ทดลองเขียนแก้ไข

(ใช้สำหรับรีเซ็ตหน้า)

สื่อแก้ไข

 • ภาพ: ตาม WP:NFC ให้อัปโหลดภาพชอบธรรมที่มีความละเอียดน้อยกว่า 100,000 พิกเซล เช่น
 • เสียง: เสียงเพลงที่มีลิขสิทธิ์ หากมีอยู่เดิมให้
  • ตรวจสอบผู้ประพันธ์ว่าเสียชีวิตเกิน 51 ปีหรือไม่ (ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ หลังปีผู้สร้างสรรค์เสียชีวิต +50 ปี) ถ้าใช่ถือว่าใช้เต็มเพลงได้
  • หากเป็นผู้ประพันธ์ชาวต่างประเทศ ให้ดูสถานะลิขสิทธิ์จากประเทศต้นทาง หรือดูสถานะในไอเท็มเพลงในวิกิสนเทศ
  • ไฟล์ชอบธรรมควรลดเหลือ 10% ของความยาวเต็ม หรือให้เหลือ 30 วินาที
   • วิธีคำนวณ: ให้รวมวินาทีของไฟล์เสียงต้นฉบับ แล้วลบ 90% (หรือหารด้วย 10) จึงได้ไฟล์ 10% ที่สามารถอัปโหลดได้ หรือในกรณีต้นฉบับความยาว 5 นาทีขึ้นไป จะต้องลดเหลือเพียง 30 วินาทีเท่านั้นตามข้อกำหนด
  • แนะนำใช้สกุลไฟล์ Ogg

อื่น ๆแก้ไข