ผู้ใช้:นคเรศ/สถิติ/09-2565

บันทึกสถิติผู้ใช้นคเรศ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565

บันทึกการแก้ไขแก้ไข

 • จำนวนการแก้ไข: 1,940 ครั้ง
 • การแก้ไขในเนมสเปชบทความ 979 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50
วัน แก้ไข ย้าย ล็อก ลบ บล็อก
1 75 1 0 5 2
2 97 2 0 9 1
3 98 0 1 4 1
4 68 2 2 12 2
5 45 0 0 2 1
6 66 4 1 10 2
7 84 2 0 3 1
8 82 7 0 2 3
9 80 0 0 3 1
10 68 1 1 8 3
11 110 1 1 9 3
12 85 0 2 2 5
13 67 4 0 8 2
14 49 1 0 2 2
15 74 0 1 3 1
16 51 0 2 3 1
17 50 0 0 1 2
18 39 0 0 5 2
19 65 0 1 7 4
20 64 0 1 3 1
21 86 0 4 40 3
22 38 0 0 3 2
23 56 3 0 18 2
24 27 0 1 5 2
25 70 0 1 7 2
26 46 0 0 9 0
27 75 1 0 2 4
28 59 1 2 23 4
29 38 0 2 9 0
30 29 0 0 40 0

บทความที่สร้างแก้ไข

บทความที่เขียนหรือแก้ไขแก้ไข

 • บทความที่ถูกเขียน 746 หน้า
 • เป็นบทความที่แก้ไขครั้งแรก 629 หน้า (84.32%)

ตามอักษรแก้ไข

เรียงตามวันแก้ไข

บทความที่เขียนเรียงตามวัน

หน้าที่ตรวจฉบับร่างแก้ไข

R คือ หน้าเปลี่ยนทาง
 •   ผ่าน:
 •   ไม่ผ่าน:
  • ตีกลับ: AutoFun (17), ชนม์ทิดา อัศวเหม (3 x2), ทอมมี่ โจนาธาน ซินากา (30), พบแพทย์ดอทคอม (1)
  • ปัดตก: บริษัท แสงใส คอนสตรัคชั่น จำกัด (SAENGSAI CONSTRUCTION CO.,LTD.) (18), ประวัติอ๊อดออดี้ (13), ปริญสิริ (18)

อื่น ๆแก้ไข

 • เพิ่มป้ายโครงการไปแล้ว 4 หน้า
 • กล่องผู้ใช้
  • จัดเข้าหมวดหมู่ 0 กล่อง
  • สร้างใหม่ 0 กล่อง
 • คำขออัปโหลด (ไม่มี)
 • ช่วยหน่อย 2 ครั้ง
 • บทความเสียง (ไม่มี)