ผู้ใช้:นคเรศ/บทความขนาดย่อ

ดูหน้าหลักของผู้ใช้นี้ เกี่ยวกับผู้ใช้นี้ หน้าทดลองของผู้ใช้นี้ ภารกิจ/หน้าที่ของผู้ใช้นี้ และความเคลื่อนไหวล่าสุด บันทึกฉบับร่างทั้งหมดที่ส่งเข้าในกระบวนการ "ว่าที่บทความ (AfC)" พร้อมกรุย้อนหลังถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 (อาจล้าสมัย) อ่านบทความขนาดย่อแบบเข้าใจง่าย อ่านเส้นเวลาประวัติศาสตร์ (อยู่ระหว่างพัฒนา) เครื่องมือที่ใช้บ่อย เยี่ยมชมสถิติของผู้ใช้นี้ พูดคุยกับผู้ใช้นี้
หน้าหลัก เกี่ยวกับ กระบะทราย โต๊ะทำงาน บันทึก AFC บทความ
ขนาดย่อ
ไทม์ไลน์ เครื่องมือ สถิติ
(เดือนนี้)
พูดคุย

ผู้ใช้:นคเรศ/บทความขนาดย่อ/ส่วนหัว

สารานุกรมขนาดย่อ เป็นหน้าที่รวบบทความของวิกิพีเดียภาษาไทย และภาษาอื่นที่ในภาษาไทยยังมีลิงก์แดงอยู่ ซึ่งอาจได้สร้างในเร็ววัน และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องแต่ยังไม่ได้สร้างเป็นบทความวิกิพีเดีย หรือเรื่องที่ถูกนำมาสร้างเป็นบทความแต่ถูกลบไปแล้ว (ถ้ามี) เอามาคัดย่อเหลือแค่ไม่กี่บรรทัดเท่านั้น

คำชี้แจงแก้ไข

การเก็บคำแก้ไข

 1. การเรียงลำดับคำยึดตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานทุกประการ
 2. ใช้ปีพุทธศักราชเป็นหลัก
 3. ก่อนปี พ.ศ. 2484 ประเทศไทยเริ่มนับศักราชใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ฉะนั้น ในหน้านี้จะนับอย่างสากล คือ มกราคม - ธันวาคม อย่างเดียว
 4. คำที่ใช้นำหน้าคำอื่น เช่น พระ-, ถนน-, วัด- มีอยู่มาก เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม จะเก็บเป็น "พระศรีรัตนศาสดาราม-วัด" หากท่านค้นหาที่ "วัด" ไม่พบ ก็ต้องหาที่คำที่เป็นสิ่ง ๆ นั้นโดยตรง
 5. ชื่อบุคคล จะตั้งตามหลักการตั้งชื่อบุคคลในแต่ละประเทศเสมอ สำหรับบุคคลไทยใช้ชื่อนำหน้านามสกุล
 6. บทความที่มีตัวเลข (0-9) ให้เขียนเป็นคำภาษาไทย (ศูนย์-เก้า) ยกเว้นเป็นภาษาอื่น จะใส่ตามการออกเสียงตามภาษาต้นฉบับนั้น ๆ เช่น "เอเคบี48" จะเก็บเป็น "เอเคบีโฟร์ตีเอต"
 7. บทความที่มีชื่อภาษาอังกฤษ จะทำการทับศัพท์ตามหลักการทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
 8. บทความวันเดือนปีและบทความรายชื่อจะไม่ถูกรวมอยู่ในหน้านี้
 9. ศัพท์ที่ทับศัพท์ด้วยภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วย อะ-, เดอะ- จะเก็บในพยางค์ต่อไปเป็นหลัก (เช่น "เดอะบีเทิลส์" จะเก็บเป็น "บีเทิลส์, เดอะ") ยกเว้นคำที่เป็นวิสามานยานามตรงตัว (เช่น อะเดย์ (ชื่อนิตยสาร)) หรือหากมี่อเป็นภาษาไทยก็จะเก็บคำเหล่านั้นเป็นภาษาไทย
 10. ฤดูกาลของการแข่งขัน หรือการแข่งขันแต่ละปีในซีรีส์ หรือรายการเดียวกัน จะเก็บไว้ในคำเดียวกัน ยกเว้นจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษ

หัวเรื่องที่จะเก็บแก้ไข

สารสนเทศที่จะเก็บในหน้านี้ มีหัวข้อดังนี้

หลักการสร้างแก้ไข

สัญลักษณ์ที่ใช้ในหน้านี้แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

นอกจากจะอ้างอิงมาจากบทความในวิกิพีเดียภาษาไทยและภาษาอื่นแล้ว ยังมีแหล่งอ้างอิงอื่นดังนี้

 • "สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ฉบับย่อ)". หอมรดกไทย.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

แก้ไข

 • - พยัญชนะตัวแรกสุด ในบรรดาตัวพยัญชนะไทยทั้งหมด 44 ตัว เป็นตัวพยัญชนะต้นในวรรค ก จัดอยู่ในกลุ่มอักษรกลาง มีชื่อเรียกกำกับว่า "กอ ไก่" เป็นเสียงกัก อโฆษะ (ไม่ก้อง) นอกจากนี้ สามารถเต็มไม้ไต่คู้ แปลความหมายเป็น แล้ว,จึง,ย่อม (เดิมเป็นคำสันธานใช้สำหรับแต่งความ) และยังใช้ในคำอุปสรรคภาษาบาลี
 • ก็ - ดู ก
 • ก กา - ชื่อมาตราที่ไม่มีตัวสะกด โดยมีเพียงพยัญชนะต้นกับสระเท่านั้น เช่น กา ปี รู เท ใจ เป็นต้น
 • ก ข - โบราณเรียกพยัญชนะไทย ตั้งแต่ ก ถึง ฮ
 •  Nก ข - หวย - การเล่นเสี่ยงโชคแบบหนึ่งของไทย เริ่มมาตั้งแต่รัชกาลที่ 3 จนถึงรัชกาลที่ 6 เป็นการเล่นเพื่อเสี่ยงโชค โรงหวยตั้งที่แรกที่แถวสะพานหัน ต่อมาย้ายที่วังบูรพาภิรมย์ ต่อมาตั้งโรงหวยที่บางลำพู แล้วขยายไปสู่ต่างจังหวัด ลักษณะการเล่น จะมีแผ่นป้ายรูปคนและสัตว์หรือพาหะอยู่ 34 แผ่น เขียนตัวอักษร ก-ฮ ยกเว้นบางตัว
 • ก ข ไม่กระดิกหู - เป็นสำนวนไทยโบราณ กล่าวถึงคนขาดความรู้
 • ก หัน - อักษร ก คู่ ในหนังสือโบราณ
 • ก. 1 - ดู กรัม
 • ก. 2 - ดู คำกริยา
 • ก. สุรางคนางค์ - ดู กุหลาบ สายประดิษฐ์
 • ก.ค. - ดู กรกฎาคม
 • ก.ค.ศ. - ดู ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา – คณะกรรมการ
 • ก.จ. - ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด – คณะกรรมการ
 • ก.ต. - อักษรย่อของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ดู ศาลยุติธรรม
 • ก.ตง. - ดู ตรวจเงินแผ่นดิน – คณะกรรมการ
 • ก.ธจ. - ดู ธรรมาภิบาลจังหวัด – คณะกรรมการ
 • ก.ศ.ร. กุหลาบ - ดู กุหลาบ ตฤษณานนท์
 • กก 1 - มาตราในภาษาไทย ที่ออกเสียง k ประกอบด้วยเสียงมีตัว ก ข ค ฆ สะกด
 • กก 2 - ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Cyperus imbricatus ในวงศ์กก (Cyperaceae) เกิดในที่ชุ่ม พบทางภาคกลางของไทย
 • กก 3 - ชื่อวงศ์พันธุ์ไม้หลายชนิดจำพวกหนึ่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ Cyperaceae พบในแถบศูนย์สูตรของทวีปเอเชีย ใช้สำหรับเป็นวัชพืช ทำเครื่องจักสาน และอาหารได้
 • กก 4 - ชื่อนกขนาดใหญ่คล้ายนกเงือก ในวงศ์ Bucerotidae พบมากในป่าของฝั่งเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • กก 5 - แม่น้ำไหลจากประเทศเมียนมาร์ ไปยังประเทศไทยที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงราย สิ้นสุดลงที่แม่น้ำโขง ที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงใหม่ รวมความยาว 285 กิโลเมตร (Q1266640)
 • กก 6 - ชื่อหนอง ในตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ถูกตั้งเป็นชื่อหมู่บ้าน และโรงเรียน
 • กก 7 - ชื่อหนอง ในตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
 • กก. - ดู กิโลกรัม
 • ก๊ก - นิยามศัพท์ว่า พวก, หมู่, เหล่า ใช้ในทางอื่นเช่น ชื่อสามก๊ก คือ สามประเทศ
 • กกกุง 1 - ชื่อตำบลในอำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • กกกุง 2 - ชื่ออ่างเก็บน้ำ ใน ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เก็บน้ำได้ 1,230,000 ลูกบาศก์เมตร
 •  Nกกขนาก - ท้าว - ชื่อพระยายักษ์ในนิยายพื้นบ้านจังหวัดลพบุรี
 • ก๊กมินตั๋ง - พรรคการเมืองของไต้หวัน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2444 โดย ซุน ยัตเซ็น ใช้ลัทธิไตรราษฎร์เป็นนโยบายของพรรค
 • กกุธภัณฑ์ - เครื่องหมายแสดงถึงความเป็นพระมหากษัตริย์ ในประเทศไทยประกอบด้วยห้าสิ่งคือ พระมหาพิชัยมงกุฎ, พระแสงขรรค์ชัยศรี, ธารพระกร, วาลวีชนี และ ฉลองพระบาท รวมเรียกว่า "เบญจราชกกุธภัณฑ์"
 • ก็เคยสัญญา 1 - เพลงลำดับที่ 2 ของอัลบั้ม ผักชีโรยหน้า ของ อัสนี-วสันต์
 • ก็เคยสัญญา 2 - ภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2548 กำกับโดย ธีระธร (ธรธร) สิริพันธ์วราภรณ์, ศักดิ์ชาย ดินาน และ ดุลยสิทธิ์ นิยมกุล
 • กง - (1) มาตราที่มี ง สะกด; (2) ชื่อเกาะในประเทศกัมพูชา (ดู เกาะกง - จังหวัด)
 • กง - พระยา - กษัตริย์ที่ครองเมืองกาญจนบุรี ปรากฏในตำนานการสร้างพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
 • กดเป็นส่งตาย - (着信あり Final) ภาพยนตร์ญี่ปุ่นแนวสยองขวัญ พ.ศ. 2549 (เข้าฉายในประเทศไทย 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2550) กำกับโดย มานาบุ อาโซ จำหน่ายโดย โทโฮ
 • ก็ดี - เพลงลำดับที่ 1 ในอัลบั้ม ธงไชย วิลเลจ ของธงไชย แมคอินไตย์
 • ก็ต่อเมื่อ - ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ในรูปแบบเงื่อนไขสองทาง
 • กนู 1 - ดู วิลเดอบีสต์
 • กนู 2 - ชื่อโครงการซอฟต์แวร์เสรีในสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527 โดย ริชาร์ด สตอลแมน ปัจจุบันมูลนิธิซอฟต์แวร์เสรีเป็นผู้ดำเนินโครงการ
 • ก็เลิกกันแล้ว - เพลงลำดับที่ 3 ของในอัลบั้ม ธงไชย เซอร์วิส ของธงไชย แมคอินไตย์
 • ก็อง - (Caen) เมืองหลักของจังหวัดกาลวาโดส แคว้นนอร์ม็องดี ฝรั่งเศส
 • ก็องดีด - นวนิยายแนวปรัชญาฝรั่งเศส ของวอลแตร์ ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2302
 • ก็อด ออฟ วอร์ - วิดีโอเกมแนวผจญภัย จำหน่ายครั้งแรกเมื่อ 22 มีนาคม พ.ศ. 2548 เล่นบนเครื่องเล่นเพลย์สเตชัน 2
 • ก็อดเซฟเดอะควีน - เพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีของสหราชอาณาจักร
 • ก็อตซิลลา 1 - ภาพยนตร์ชุดสร้างโดย โทะโมะยุกิ ทะนะกะ จากบริษัทโทโฮ เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2497
 • ก็อตซิลลา 2 - ชื่อตัวละครของภาพยนตร์ชุดก็อตซิลลา เป็นสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ ปรากฏตัวเครั้งแรกมื่อ พ.ศ. 2497
 • ก่อน - เพลง - เพลงลำดับที่ 3 ในอัลบั้ม โมเดิร์นด็อก-เสริมสุขภาพ ของ โมเดิร์นด็อก ออกเผยแพร่เมื่อ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 ใช้เวลาทำเพลง 4 ปี ติดชาร์ตสถานีวิทยุเป็นเวลานาน 1 ปี
 • กามิกาเซ่ 1 - ค่ายเพลงในประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2550 อยู่ในความดูแลของอาร์เอส เน้นการเจาะตลาดกลุ่มวัยรุ่นตอนต้นโดยเฉพาะ ถูกยุบเมื่อช่วงปลายปี พ.ศ. 2560
 • กามิกาเซ่ 2 - ชื่อรายการโทรทัศน์ไทย ออกอากาศเมื่อ พ.ศ. 2556 ทางยูแชนเนล แยกออกอากาศสัปดาห์ละ 5 วัน 5 รูปแบบ
 • กามิกาเซ่ คลับ - ชื่อรายการโทรทัศน์ไทย ออกอากาศเมื่อ พ.ศ. 2551 - 2555 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก มีการปรับรูปแบบถึง 4 ครั้ง รวมจำนวนตอน 276 ตอน เนื้อหาส่วนใหญ่เน้นกลุ่มวัยรุ่น
 • กามิติดมัน - ชื่อรายการโทรทัศน์ไทย ออกอากาศเมื่อ พ.ศ. 2558 ทางยูแชนเนล เป็นเรียลลิตีโชว์ของศิลปินในค่ายกามิกาเซ่ แบ่งเป็น 4 ตอน คือ กามิวิปัสนา, ทหารเรือที่รัก, รักได้มั้ย...หัวใจเกิน 100 และ 8 ปี สาด สี กีฬา มัน โดยได้รับผลสำเร็จจากระดับผู้ชมเป็นอันดับหนึ่งของช่อง
 • กุหลาบ 1 - ดอกไม้พันธุ์หนึ่งในชนิด Rosa วงศ์ Rosaceae มีดอกหลายสี เป็นสื่อของความรักในรูปแบบต่าง ๆ
 • กุหลาบ 2 - ไม้พุ่มสกุล Rhododendron วงศ์ Ericaceae พบที่ป่าเขา มีหลายชนิดเช่น กุหลาบแดง, กุหลาบขาว เป็นต้น
 • แกง - อาหารไทยชนิดหนึ่ง มีหลายประเภทแตกต่างกันไปในแต่ละภาคของไทย ส่วนประกอบสำคัญของแกงคือ กะทิ, กะปิ, พริก, เครื่องแกงต่าง ๆ
 • ไก่ - สัตว์ปีกจำพวกหนึ่ง ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Gallus gallus ในวงศ์ Phasianidae พบได้ทั่วไป มีหลายชนิดหลายสายพันธุ์
 • ไก้ - ดู กระจง
 • ไก่ไห้ 1 - ชื่อไม้พุ่มชนิด Capparis flavicans Kurz. ในวงศ์ Capparidaceae ขึ้นในป่าเบญจพรรณทั่วไป
 • ไก่ไห้ 2 - ชื่อไม้พุ่มหรือต้นไม้ขนาดเล็ก ชนิด Opuntia ficus-indica ในวงศ์ Cactaceae ปลูกเป็นไม้ประดับ

แก้ไข

 • - พยัญชนะตัวที่ 2 เป็นอักษรสูง เป็นเสียงหนัก (ธนิต) ออกเสียง ก กับ ห พร้อมกัน

แก้ไข

 • - พยัญชนะตัวที่ 3 เป็นอักษรสูง ปัจจุบันไม่มีที่ใช้

แก้ไข

แก้ไข

 • - พยัญชนะตัวที่ 3 เป็นอักษรสูง ปัจจุบันไม่มีที่ใช้เป็นอักษรต้นในพจนานุกรม แต่พบในชื่อเรื่องในบันเทิงคดี
 • ฅนปีมะ - ดู คนปีมะ
 • ฅนไฟบิน - ภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2549 กำกับโดย เฉลิม วงศ์พิมพ์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับศืลปะมวยไทย
 • ฅนเหล็ก - (Terminator) ชื่อภาพยนตร์ชุดอเมริกันที่สร้างโดย เจมส์ คาเมรอน ประกอบด้วยภาพยนตร์ 5 ภาค และภาพยนตร์ซีรีส์จำนวน 2 ฤดูกาล

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

 • ชีวิต - สถานะที่แยกสิ่งมีชีวิตหรืออินทรีย์ออกจากสิ่งไม่มีชีวิตหรืออนินทรีย์และสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้ว มีหลายกระบวนการในโครงสร้างของชีวิต ทุกชีวิตนั้นมีเซลล์เป็นส่วนประกอบหลัก (Q3)

แก้ไข

แก้ไข

 • ญี่ปุ่น - ประเทศในเอเชียตะวันออก มีกรุงโตเกียวเป็นเมืองหลวงและแบ่งบริหารเป็น 46 จังหวัด (ไม่รวมโตเกียว)

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

 • ตก - (1) พลัด/ตก/ไหลลง, ผ้าสีที่ถูกซักจนจางเรียกสีตก, สอบไม่ผ่านเรียกสอบตก, ไปไม่ทันเรียก ตกรถ ตกเรือ; (2) ชื่อถนนและทางแยกในเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
 • ตาย - การสูญเสียชีวิตอย่างถาวร โดยสาเหตุหลักมาจากการหยุดการทำงานของอวัยวะภายใน หรือบางครั้งอาจตายด้วยสาเหตุอื่น เช่น โรคภัย, อุบัติเหตุ เป็นต้น (Q4)
 • โตเกียว 1 - (東京都) เมืองหลวงบนเกาะฮนซู ประเทศญี่ปุ่น
 • โตเกียว 2 - ชื่อขนมชนิดหนึ่ง
 • ไต้หวัน (臺灣) - ชื่อเกาะทางทะเลจีนใต้ เป็นชื่อประเทศ ชื่อเต็ม "สาธารณรัฐจีน"

แก้ไข

แก้ไข

 • เทคโนโลยี - วิทยาการที่นำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือแก้ปัญหา ทำให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร หรือแม้แต่ความรู้นามธรรม เทคโนโลยีแบ่งออกเป็นหลายแขนงด้วยกันไม่ว่าจะด้านทางวิศวกรรม คหกรรม สื่อสาร การขนส่ง เป็นต้น (Q11016)

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

 • ประวัติศาสตร์โลก - โลกมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงในทางด้านประวัติศาสตร์มากว่าหลายพันปีตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม, ยุคน้ำแข็ง, ยุคไดโนเสาร์ จนกระทั่งปัจจุบันที่มนุษย์เริ่มขยายอาณาเขต และการปฏิวัติทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม (Q200325)

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

 • ภาษา - กิริยาท่าทางที่แสดงออกแล้วสามารถเข้าใจกันได้ ในทางเดียวกันภาษายังให้หมายความถึงถ้อยคำที่พูดหรือเขียนของชนชาติใดชนชาติหนึ่ง เป็นต้น (Q315)

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

 • ศรีบูรพา - ดู กุหลาบ สายประดิษฐ์
 • ศิลปกรรม - สิ่งที่สร้างสรรค์ด้วยศิลปะหรือสิ่งที่เป็นศิลปะ แบ่งได้หลายประเภท เช่น ศิลปกรรมที่มนุษย์เป็นผู้สร้าง, ศิลปกรรที่มนุษย์สร้างขึ้นให้มีความสวยงาม, ศิลปกรรมที่เป็นงานประเภททัศนศิลป์, ศิลปกรรมที่เป็นผลงานสร้างสรรค์ทางสุนทรียะเฉพาะที่มีคุณภาพดี (Q2018526)

แก้ไข

แก้ไข

 • สุข - อาการที่แสดงความความพอใจหรือความยินดี (Q8)

แก้ไข

แก้ไข

 • - พยัญชนะตัวที่ 42 ของอักษรไทย เป็นเศษวรรค อยู่จำพวกอักษรต่ำ ปัจจุบันมิได้ใช้เป็นพยัญชนะต้น แต่ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กน

แก้ไข

 • - พยัญชนะตัวที่ 43 ของอักษรไทย เป็นเศษวรรค อยู่จำพวกอักษรกลาง
 •  Nอู่ - โดยนัยทั่วไปคือโรงซ่อม เช่น อู่ซ่อมรถ, บางคำที่ใช้คำว่าอู่ คือ อู่ข้าวอู่น้ำ
 • เอ็นเอชเค - องค์กรแพร่สัญญาณสาธารณะในประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2493 รายได้ส่วนใหญ่มาจากค่าบริการเครื่องรับโทรทัศน์

แก้ไข

 • - พยัญชนะตัวสุดท้ายของอักษรไทย เป็นเศษวรรค อยู่จำพวกอักษรต่ำ
 • ฮ. - ดู เฮลิคอปเตอร์
 • ฮกเกี้ยน - ชื่อเรียกของชาวจีนที่อยู่ในมณฑลฝูเจี้ยน
 • ฮวงจุ้ย หรือ ฮวงซุ้ย - (风水) (1) ที่ฝังศพของชาวจีน ส่วนใหญ่ทำเป็นศาลาสีแดงเป็นต้น; (2) ศาสตร์จีนแขนงหนึ่งที่ใช้คติของชาวจีนในการสร้างหรือจัดสภาพแวดล้อมหรือสภาพอากาศ
 • ฮานอย - เมืองหลวงของเวียดนาม
 • ฮีโล - ชื่อนครในรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา มีเนื้อที่ 150 ตารางกิโลเมตร ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 18 เมตร ประชากรกว่า 43,000 คน (พ.ศ. 2553) (Q216258)
 • โฮโนลูลู - เมืองหลวงรัฐของรัฐฮาวาย สหรัฐ มีขนาดพื้นที่ 177.2 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 390,000 คน (พ.ศ. 2553)
 • โฮม - ดู บ้าน
 • โฮมสเตย์ - (1) สถานที่พักแบบหนึ่งที่สามารถพักผ่อนเป็นครั้งคราวได้เหมือนเช่นโรงแรม; (2) ชื่อภาพยนตร์ไทยแนวไซไฟ ผู้กำกับ ภาคภูมิ วงศ์ภูมิ แสดงโดย ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ, เฌอปราง อารีย์กุล, สู่ขวัญ บูลกุล, นพชัย ชัยนาม เข้าฉายวันที่ 25 ตุลาคม 2561
 • ไฮ้เฉียเลียงอัน - รายการข่าวและวิเคราะห์ข่าวที่เกี่ยวเนื่องกับเกาะไต้หวัน ออกอากาศทางช่อง ซีซีทีวี 4 ไม่ทราบปีเริ่มต้น
 • ไฮโดรเจน - (Hydrogen) ธาตุเคมีที่มีเลขอะตอมคือ 1 สัญลักษณ์ธาตุ H เป็นธาตุที่พบมากที่สุดในเอกภพ ค้นพบเมื่อปี 1766 (พ.ศ. 2309)
 • ไฮไดรด์ - (hydride) ชื่อของไอออนประจุลบของไฮโดรเจน สูตรในทางเคมีคือ H
 • ไฮเทนชัน - ซิงเกิลลำดับที่ 46 ของ AKB48 เปิดตัวเมื่อปี 2559 ถูกนำไปใช้เป็นซิงเกิลที่ 20 ของ JKT48 และซิงเกิลที่ 8 ของ BNK48 ตามลำดับ ชื่อเพลงหมายถึงความตื่นเต้นสูง (Q27448698)
 • ไฮฟอง - เมืองทางตอนเหนือของเวียดนาม
 • ไฮไฟฟ์ - เว็บไซต์สังคมออนไลน์ของอเมริกัน
 • ไฮโล 1 - การพนันไทยชนิดหนึ่ง ใช้เล่นด้วยลูกเต๋าสามลูก กระดานแบ่งเป็น 1 ช่องยาว และ 22 ช่องเล็ก การนับแต้ม จะนับแต้มตามลูกเต๋าสามลูกรวมกัน ถ้าต่ำกว่า 10 เป็นต่ำ สูงกว่า 12 เป็นสูง แต่ถ้าเป็น 11 ถือเป็นไฮโล
 • ไฮไลต์ - กลุ่มศิลปินสัญชาติเกาหลีใต้ ชื่อเดิมคือบีสท์ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2552 และเปลี่ยนชื่อเป็นไฮไลต์เมื่อ พ.ศ. 2560 ปัจจุบันมีสมาชิก 5 คน (Q269595)
 • ไฮสกูล, ไฮสคูล - ชื่อเรียกของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของสหรัฐและหลายประเทศ ดู โรงเรียนมัธยมศึกษา
 • ไฮสคูล คัพ - การแข่งขันฟุตบอลระดับมัธยมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย มีจัดมาแล้ว 2 ครั้ง คือปี 2007 และ 2008
 • ไฮสคูลมิวสิเคิล - ดู มือถือไมค์ หัวใจปิ๊งรัก
 •  Nไฮสปีด - ความเร็วสูง โดยทั่วไปมักจะใช้กับระบบอินเทอร์เน็ตว่า อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นต้น
 • ไฮหย่อง - ชื่อตำบลในอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร (Q17268800)
 • ไฮฮี - ดู ไกร 1 และ ไทร