ท่านเคาทน์
ท่านเคาทน์
วันเกิด-
อาชีพ-
เพศไม่ระบุ
สรรพนามเรา/คุณ/เขา
สถานที่อยู่-
เริ่มเขียนเมษายน 2552
สิ่งที่สนใจประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์

คติประจำตัวแก้ไข

สวิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ