หมายเหตุ :

 • ส่วนในหน้าทดลองเขียนนี้ เรียงตามเวลาสร้างส่วน จากใหม่สุดไปเก่าสุด โดยไม่จำเป็นต้องระบุเวลาสร้างส่วนเอาไว้
 • สามารถนำบางส่วนของต้นฉบับไปปรับใช้กับการแก้ไขบทความได้เลย ไม่จำเป็นต้องมีการขออนุญาตเพิ่มเติม
 • แต่ละส่วนจะมีสัญลักษณ์กำกับอยู่โดยใช้เครื่องหมายถูกผิด เพื่อบอกสถานะการแก้ไขว่าเสร็จสิ้นหรือยัง
 • การแก้ไขที่ยังไม่เสร็จในหน้านี้นั้น ส่วนใหญ่คือการแก้ไขที่มีความไม่แน่ใจในการบันทึกลงในบทความจริง
 • เนื่องจากความไม่แน่ใจของผมในการบันทึกลงในบทความจริงนั้น ถ้าใครที่มีประสบการณ์กว่าผมแล้วมั่นใจว่าแก้ไข/บันทึกลงไปแล้วจะเป็นผลดี สามารถทำแทนผมได้เลยครับ ขอบคุณครับ
 • นี่คือหน้าทดลองเขียนหลักของผม หากต้องการดูหน้าอื่น ๆ ซึ่งเป็นหน้าย่อยของหน้านี้ ดูได้ที่นี้

สารบัญหน้าทดลองเขียนย่อย

แก้

หมายเหตุ: หน้าเหล่านี้อาจถูกลบหรือเปลี่ยนจุดประสงค์ (หรือ เป้าหมายการทดลองเขียน) ได้ทุกเวลา โดยไม่จำเป็นที่รายละเอียดข้างล่างนี้ต้องตรงตามความจริง ทั้งนี้สารบัญนี้อาจไม่ได้บอกรายการหน้าที่มีทั้งหมดซึ่งรวมไปถึงหน้าย่อยของแต่ละรายการที่ได้ระบุ (หากมี, เนื่องจากหน้าย่อยที่ได้กล่าวถึงไปนั้นอาจได้ถูกระบุคำอธิบายผ่านหน้าแม่ที่ได้ระบุในสารบัญนี้แล้ว)

 ไม่สำเร็จ แม่แบบ user info

แก้

 สำเร็จ ทดสอบการบันทึกและอ่านกลับจากการเขียนมาร์กอัพ

แก้
กำหนดการ
วันที่เสนอ1 กรกฎาคม 2562
เส้นตายรอบแรก15 กรกฎาคม 2562
เส้นตายรอบสอง29 กรกฎาคม 2562
เสนอชื่อโดย NP-chaonay (คุย|เรื่องที่เขียน|ปูม)
สนับสนุน
คัดค้าน
เสนอแนะการปรับปรุง

 ไม่สำเร็จ แปลและปรับปรุง แม่แบบ:Software distribution

แก้

แปลจากวิกิพีเดียอังกฤษ

 ไม่สำเร็จ แม่แบบ:ลินุกซ์ดิสทริบิวชัน

แก้

หมายเหตุ : อาจยังไม่พิจารณาสร้างแม่แบบ เพราะหน้าบทความเกี่ยวกับลินุกซ์ดิสทริบิวชันยังมีน้อย

 สำเร็จ ทดสอบแม่แบบจาก "ผู้ใช้:NP-chaonay/ทดลองเขียน/แก้ไขเฉพาะกิจ_001"

แก้
ทดสอบการเข้ารหัสในแม่แบบ "กล่องข้อมูล_ชาววิกิพีเดีย"
urlencode method
[1]
[2]
urlencode:WIKI method
[3]
[4]
urlencode:PATH method
[5]
[6]
PAGENAME method
โชคดี&dir=prev&limit=10&go=first
โชคดี@thwiki
PAGENAMEE method
[7]
โชคดี@thwiki

สรุปการทดลองได้ดังนี้

ปัญหา

แก้

ลิงค์ "จำนวนเรื่องที่เขียน" ใช้การไม่ได้ (ถ้าชื่อผู้ใช้หรือพารามิเตอร์ user มีเว้นวรรคอยู่)

สาเหตุ

แก้

เกิดจากการเรียกใช้ magic word "urlencode (แบบ QUERY โดยปริยาย)" ที่แปลง " " (เว้นวรรค) เป็น "+" แต่การอ่าน URL ใน DEWKIN ไม่สามารถอ่านกลับเป็นอย่างเดิมได้

โดยการอ่าน URL ใน DEWKIN นั้น จะแปลสัญลักษณ์ "_" หรือ "%20" เป็นเว้นวรรค แต่ไม่สามารถแปล "+" เป็นเว้นวรรคได้ นั่นหมายความว่า DEWKIN ไม่รองรับ urlencode แบบปริยาย (QUERY) ณ ขณะนี้

วิธีแก้ปัญหา

แก้

ใน แม่แบบ:กล่องข้อมูล_ชาววิกิพีเดีย, ให้ระบุเพิ่มว่าใช้ urlencode แบบ WIKI (เพราะปกติแล้ว DEWKIN จะแปลเว้นวรรคเป็น _ ใน URL)

  สำเร็จ แก้ไขปัญหาแล้ว -- NP-chaonay (คุย) 13:09, 14 พฤษภาคม 2562 (ICT)

 สำเร็จ ทดสอบแม่แบบจาก "ผู้ใช้:NP-chaonay/ทดลองเขียน/แก้ไขเฉพาะกิจ_002"

แก้

 สำเร็จ แม่แบบ:User Bodin (แทนที่ภาพไม่เสรีโดยอักษรย่อ)

แก้

ฉบับปรับปรุง :

บ.ด.ผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาอยู่ใน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
บ.ด.ผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาอยู่ใน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ต้นฉบับ :

บ.ด.ผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาอยู่ใน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

 สำเร็จ แม่แบบ:User Bodin2

แก้

คัดลอกลักษณะจาก แม่แบบ:User Bodin และดัดแปลงเพิ่มเติม

บ.ด.๒ผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาอยู่ใน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

คัดลอกลักษณะจาก แม่แบบ:User Bodin และปรับแก้ตามความเหมาะสม

บ.ด.๒ผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาอยู่ใน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

 สำเร็จ แก้ไขปัญหา ลิงค์ จำนวนเรื่องที่เขียน ในแม่แบบ กล่องข้อมูล_ชาววิกิพีเดีย (เก่า)

แก้

สิ้นสุดการทดลอง

ปัญหา

แก้

ลิงค์ "จำนวนเรื่องที่เขียน" ใช้การไม่ได้ (ถ้าชื่อผู้ใช้หรือพารามิเตอร์ user มีเว้นวรรคอยู่)

สาเหตุ

แก้

น่าจะเกิดที่การเรียกใช้(มอดูล?) "urlencode" ที่แปลง " " (เว้นวรรค) เป็น "+" ซึ่งในระบบ DEWKIN นั้น " " (เว้นวรรค) จะตรงกับ "%20" หรือ "_" ใน URL แต่ไม่ตรงกับ "+" ทำให้เกิดปัญหาเรียกข้อมูลไม่ได้

วิธีแก้ปัญหา(ไปพรางๆ)ที่คิดได้

แก้

ใส่พารามิเตอร์ user โดยเปลี่ยนจากเว้นวรรคเป็น "_" แต่จะทำให้ในกล่องมีสัญลักษณ์ดังกล่าวด้วย (ถ้าคิดว่าสิ่งที่เห็นจากกล่องฯนั้นสำคัญกว่าความสะดวกเข้าดูลิงค์ของคนอื่น ยังไม่ควรใช้วิธีนี้)

หมายเหตุ

แก้
 • (คหสต) ผมว่ามันแปลกที่ urlencode แปลง " " เป็น "+" เพราะตามหลักสากลแล้วมันจะแปลง เป็น "%20"
 • (คหสต) ถ้าลิงค์ในโค้ดวิกิมี " " ได้ เราคงไม่ต้องใช้ urlencode แล้วใส่ลงในโค้ดวิกิได้เลย (ตามกฏแล้ว เป็นไม่ได้)

หมายเหตุ : มีการทดสอบแม่แบบนี้อีกครั้งที่ ผู้ใช้:NP-chaonay/ทดลองเขียน#ทดสอบแม่แบบจาก "ผู้ใช้:NP-chaonay/ทดลองเขียน/แก้ไขเฉพาะกิจ_001"

 สำเร็จ ทดลองแม่แบบจาก Namespace "ผู้ใช้"

แก้

การทดลองสิ้นสุดลงแล้ว และหน้าการทดลองได้เปลี่ยนไปทดลองอย่างอื่นแล้ว (สามารถค้นดูได้จากประวัติ)

 ไม่สำเร็จ กล่องข้อมูล Linux Kernel

แก้

หมายเหตุ : ผู้เขียนกำลังรอข้อมูลให้ครบกว่านี้ก่อน หรือผู้ใช้อื่นจะนำไปลงก่อนก็ไม่เป็นไร

ลินุกซ์ เคอร์เนล
 
Tux นกเพนกวินที่เป็นมาสคอตของลีนุกซ์[1]
 
ภาพการบูตระบบของ Linux kernel 3.0.0
ผู้พัฒนาลินุส โตร์วัลดส์ และผู้พัฒนาร่วมพันกว่าคน
ตระกูลแบบยูนิกซ์
วันที่เปิดตัว0.01 (17 กันยายน 1991; 32 ปีก่อน (1991-09-17))
ภาษาสื่อสารอังกฤษ
สัญญาอนุญาตGPLv2 with optional binary blobs[2][3]
เว็บไซต์kernel.org

 ไม่สำเร็จ ทดลองการใช้คำอธิบายภาพไม่เสรีแบบใหม่ ของ ไฟล์:Bodin2.gif

แก้

แบบเก่า (รุ่นเมื่อ 19:05, 15 กุมภาพันธ์ 2557)

แก้
ส่วนนี้เป็นข้อมูลสำหรับเนื้อหาไม่เสรี
คำอธิบาย ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
ผู้ทรงลิขสิทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
แหล่งที่มา http://www.bodin2.ac.th/
เหตุผล ใช้ประกอบบทความโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒


แบบใหม่

แก้
 
ดูตัวอย่างการกรอกแม่แบบ
สารสนเทศสื่อไม่เสรีและคำชี้แจงเหตุผลการใช้สำหรับ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คำอธิบาย

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

แหล่งที่มา

http://www.bodin2.ac.th/

ใช้ในบทความ

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

ส่วนที่ใช้

ทั้งหมด

ความละเอียดต่ำ?

ไม่

วัตถุประสงค์

ใช้ประกอบบทความโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

มีภาพเสรีทดแทน?

ไม่มี

รายการอ้างอิงที่มีในการทุกการทดลองของหน้านี้

แก้
 1. "Linux Logos and Mascots". Linux Online. 2008. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 15 August 2010. สืบค้นเมื่อ 11 August 2009.
 2. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ Blobs
 3. "kernel/git/stable/linux-stable.git". git.kernel.org. 16 October 2002. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 13 January 2013. สืบค้นเมื่อ 21 August 2012. path: root/firmware/WHENCE