ผู้สำเร็จราชการฮ่องกง

ผู้สำเร็จราชการฮ่องกง เป็นตัวแทนของ British Crown ในฮ่องกงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1843 ถึง ค.ศ. 1997 ในตำแหน่งนี้ ผู้สำเร็จราชการการเป็นประธานสภาบริหารและผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังอังกฤษโพ้นทะเลฮ่องกง บทบาทของผู้สำเร็จราชการกำหนดไว้ใน Hong Kong Letters Patent and Royal Instructions เมื่อสิ้นสุดการปกครองของอังกฤษและส่งมอบฮ่องกงให้จีนในปี ค.ศ. 1997 หน้าที่ฝ่ายพลเรือนส่วนใหญ่ตกเป็นของผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกง และหน้าที่ทางทหารตกเป็นของผู้บัญชาการกองทหารรักษาการณ์ฮ่องกง

ผู้สำเร็จราชการฮ่องกง
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักร
สถาปนา26 มิถุนายน 1843; 180 ปีก่อน (1843-06-26)
คนแรกเซอร์เฮนรี พ็อตทิงเจอร์
คนสุดท้ายคริส แพ็ตเทน
ยกเลิกมิถุนายน 30, 1997; 26 ปีก่อน (1997-06-30)

ผู้สำเร็จราชการ แก้

อำนาจและหน้าที่ของผู้ว่าการกำหนดไว้ใน Hong Kong Letters Patent and Royal Instructions ในปี ค.ศ. 1843 ผู้สำเร็จราชการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์อังกฤษ (ตามคำแนะนำของรัฐมนตรีต่างประเทศ) ทำหน้าที่ฝ่ายบริหารของรัฐบาลฮ่องกงจนถึงปีสุดท้ายของการปกครองของอังกฤษ

ผู้สำเร็จราชการฮ่องกงเป็นประธานคณะรัฐมนตรีอาณานิคม สภาบริหาร และยังเป็นประธานสภานิติบัญญัติฮ่องกงจนถึงปี ค.ศ. 1993 ผู้สำเร็จราชการได้แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติส่วนใหญ่ จนกระทั่งมีการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติทางอ้อมครั้งแรกในปี ค.ศ. 1985 ในขั้นต้น ทั้งสองสภาถูกครอบงำโดยชาวอังกฤษที่อพยพเข้ามา แต่ค่อย ๆ หลีกทางให้กับชาวจีนฮ่องกงในท้องถิ่น ในอดีต ผู้สำเร็จราชการฮ่องกงเป็นนักการทูตมืออาชีพหรือเจ้าหน้าที่อาวุโสของอาณานิคม ยกเว้นผู้สำเร็จราชการคนสุดท้าย คริส แพตเท็น ซึ่งเป็นนักการเมืองอาชีพ ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1996 เงินเดือนของผู้สำเร็จราชการอยู่ที่ 3,036,000 ล้านเหรียญฮ่องกงต่อปี โดยไม่ต้องเสียภาษี[1]

อ้างอิง แก้