ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นตำแหน่งของหัวหน้าพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลที่ทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร มีหน้าที่สำคัญคือการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล เรียกพรรคที่ทำหน้าที่นี้ว่า กลุ่มฝ่ายค้าน หรือ พรรคฝ่ายค้าน หากมีหลายพรรคเรียกว่า พรรคร่วมฝ่ายค้าน[1]

อ้างอิง แก้

  1. เดโช สวนานนท์. พจนานุกรมศัพท์การเมือง. กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2545. 328 หน้า. ISBN 974-547-045-7

ดูเพิ่ม แก้