ผีไม้จิ้มฟัน

ผีไม้จิ้มฟัน เป็นภาพยนตร์ไทยในปี พ.ศ. 2550 กำกับโดย ปิยะพันธ์ ชูเพ็ชร์

ผีไม้จิ้มฟัน
กำกับปิยะพันธ์ ชูเพ็ชร์
เขียนบทพิสุทธิ์ แพร่แสงเอี่ยม
ปิยะพันธุ์ ชูเพ็ชร์
ศักดิ์ชาย ดีนาน
ก้องเกียรติ โขมศิริ
เนื้อเรื่องพิสุทธิ์ แพร่แสงเอี่ยม
ปิยะพันธ์ ชูเพ็ชร์
อำนวยการสร้างจันทิมา เลียวศิริกุล
มณฑล อารยางกูร
กำกับภาพสิทธิพงษ์ กองทอง
ผู้จัดจำหน่ายอาวอง
วันฉาย15 มีนาคม พ.ศ. 2550
ประเทศไทย
ภาษาไทย
ทุนสร้าง40 ล้านบาท
รายได้20.20 ล้านบาท [1]
ข้อมูลจาก IMDb
ข้อมูลจากสยามโซน

นักแสดงแก้ไข

ภาพยนตร์ ออนซอนเด
รับบทเป็น นักแสดง
เจ้าพ่อต้นไทร ฉัตรชัย เปล่งพานิช
เอก บริวัตร อยู่โต
ควาย สมพงษ์ คุนาประถม
ดอน เฮนรี่ เดอ มาร์เซียค์
แว่น ธีพร วีระจิตเอกวิชัย
โม้ นพดล ซอยสกุล
เบลล์ ปรางค์ทิพย์ เศวตประสาธน์
เอก (อดีต) อนันต์ บุนนาค
แว่น (อดีต) สันติ ต้อยปาน
รับบทเป็น นักแสดงรับเชิญ
หมวดอังเคิล อดิเรก วัฏลีลา
จ่าบุญถิ่น บุญถิ่น ทวยแก้ว
จิ๊กโก๋โจ๊ก ธีรดนัย สุวรรณหอม
จิ๊กโก๋อ๊อฟ ปริญญา งามวงศ์วาน
ลุงลิง ศุภกร อุดมชัย
มาดามติ่ง ชานนท์ สมฤทธิ์
คนขับแท็กซี่ นิธิศ เรืองสุด
พ่อของแว่น กอบเกียรติ พรภาคาเดช
ยายชื่น น้ำเงิน บุญหนัก
เจ้าของขายไม้จิ้มฟัน ค่อม ชวนชื่น
คนซื้อไม้จิ้มฟัน จิงจุ้ง เพ็ชรเก้า
เจ้าของขายปลาสลิด เหลือเฟือ มกจ๊ก
เจ้าของขายมะหมี่เกื้ยว อ่าง เถิดเทิง
เอก (วัยเด็ก) ธีรธร พลบูรณ์
คนงานโรงเลื่อย ธรธร สิริพันธ์วราภรณ์

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข