ผีหัวขาด

(เปลี่ยนทางจาก ผีหัวขาด (ภาพยนตร์))

ผีหัวขาด คือ ผีของคนที่ศีรษะขาด สามารถหมายถึง