ผลิตภัณฑ์ (ชีววิทยา)

ผลิตภัณฑ์ (อังกฤษ: product) ในทางชีววิทยาของเซลล์ (cellular biology) เกี่ยวกับเซลล์ คือบางสิ่งบางอย่างที่ ผลิต โดย ออร์แกเนลล์ (organelle) เช่น กอลจิ แอพพาราตัส (Golgi apparatus)