สำหรับคณิตศาสตร์ ผลรวมเชิงเส้น (อังกฤษ: linear combination) เป็นนิพจน์ที่สร้างจากการคูณพจน์แต่ละพจน์ในเซตด้วยค่าคงที่แล้วบวกผลคูณเข้าด้วยกัน เช่น ผลรวมเชิงเส้นของ x กับ y อาจเขียนเป็นนิพจน์ในรูป ax + by โดย a และ b เป็นค่าคงที่[1][2][3]

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. Lay, David C. (2006). Linear Algebra and Its Applications (3rd ed.). Addison–Wesley. ISBN 0-321-28713-4.
  2. Strang, Gilbert (2006). Linear Algebra and Its Applications (4th ed.). Brooks Cole. ISBN 0-03-010567-6.
  3. Axler, Sheldon (2002). Linear Algebra Done Right (2nd ed.). Springer. ISBN 0-387-98258-2.