ผลรวมว่าง (อังกฤษ: empty sum, nullary sum) ในทางคณิตศาสตร์ หมายถึงผลของการบวกจำนวนที่ไม่มีอยู่ เช่นจากผลรวม (summation) เป็นต้น ค่าของผลรวมว่างจะเท่ากับศูนย์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์การบวก

ข้อเท็จจริงนี้มีประโยชน์ต่อการศึกษาวิยุตคณิตและพีชคณิตมูลฐาน ด้วยกรณีที่ว่า 0a = 0 นั่นคือ การคูณจำนวน a ใดๆ กับศูนย์จะได้ผลลัพธ์เป็นศูนย์เสมอ เนื่องจาก a ถูกบวกเข้าไปเป็นจำนวน 0 ตัว ซึ่งหมายความว่าไม่ได้ถูกบวกเข้าไปเลย

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้