ผล

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ผล อาจหมายถึง

ดู เอฟเฟกต์ (effect) สำหรับคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้หมายถึงผลที่เกิด