ผนังกั้นโพรงจมูก หรือ ผนังกั้นจมูก (อังกฤษ: nasal septum) คือส่วนที่แบ่งรูจมูกด้านหน้าซึ่งเป็นทางผ่านของอากาศไปยังปอดออกเป็นรูจมูกข้างซ้ายและรูจมูกข้างขวา ผนังกั้นโพรงจมูกประกอบด้วยกระดูกหลายชิ้น นอกจากนี้ยังมีหลอดเลือดมาเลี้ยง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของเลือดกำเดาไหลอีกด้วย[1]

ผนังกั้นโพรงจมูก

กระดูกของผนังกั้นโพรงจมูกแก้ไข

รูปภาพเพิ่มเติมแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://pharm.kku.ac.th/thaiv/pharmpractice/eent/lesson/nose/nose-doc.pdf