ป่าใบกว้างชื้นในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ป่าใบกว้างชื้นในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน (อังกฤษ: Tropical and subtropical moist broadleaf forests; TSMF) เป็นป่าเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนซึ่งกำหนดโดยกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล[1]

การกระจายของป่าใบกว้างชื้นในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน

อ้างอิงแก้ไข

  1. World Wide Fund for Nature. "Tropical and Subtropical Moist Broadleaf Forest Ecoregions". Archived from the original on 2011-04-01. สืบค้นเมื่อ 2020-06-15.