ปุ่มโคนอยด์

ที่ขอบด้านหลังของกระดูกไหปลาร้า ใกล้กับจุดประมาณ 1 ใน 3 ด้านนอก (distal 1/3) ของกระดูกไหปลาร้า (เป็นบริเวณที่กระดูกเปลี่ยนรูปร่างจากรูปกลมเป็นรูปแบน) เป็นปุ่มนูนของกระดูกที่เรียกว่า ปุ่มโคนอยด์ (อังกฤษ: conoid tubercle) หรือ ปุ่มโคราคอยด์ (อังกฤษ: coracoid tuberosity) ในตำแหน่งปกติของกระดูก ปุ่มโคนอยด์จะอยู่ด้านบนโคราคอยด์ โพรเซสของกระดูกสะบัก (coracoid process of the scapula) และมีเอ็นโคนอยด์ (conoid ligament) ซึ่งยึดเชื่อมระหว่างปุ่มโคนอยด์และโคราคอยด์ โพรเซสมาเกาะที่ปุ่มกระดูกนี้

ปุ่มโคนอยด์
(Conoid tubercle)
Gray201.png
ภาพวาดกระดูกไหปลาร้าด้านซ้าย แสดงจุดเกาะของกล้ามเนื้อและเอ็น มุมมองจากด้านล่าง (ปุ่มกระดูกสำหรับเอ็นโคนอยด์อยู่ทางด้านล่าง)
รายละเอียด
จุดกำเนิดเอ็นโคนอยด์
ตัวระบุ
ภาษาละตินtuberculum conoideum
TA98A02.4.02.010
TA21177
FMA23322
ศัพท์ทางกายวิภาคของกระดูก

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข