ปุ่มเหนือแอ่งกลีนอยด์

ปุ่มเหนือแอ่งกลีนอยด์ (อังกฤษ: Supraglenoid tubercle) เป็นส่วนของกระดูกสะบักที่อยู่เหนือแอ่งกลีนอยด์ (gleniod cavity) เป็นจุดเกาะของปลายจุดเกาะต้นด้านยาว (long head) ของกล้ามเนื้อไบเซ็ปส์ เบรคิไอ (biceps brachii)

ปุ่มเหนือแอ่งกลีนอยด์
(Supraglenoid tubercle)
Gray205 left scapula lateral view.png
กระดูกสะบักข้างซ้าย มองจากด้านข้าง (ปุ่มเหนือแอ่งกลีนอยด์อยู่ตรงด้านบนของภาพ)
รายละเอียด
ตัวระบุ
ภาษาละตินtuberculum supraglenoidale
TA98A02.4.01.020
TA21163
FMA23263
ศัพท์ทางกายวิภาคของกระดูก

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข