ปุ่มเหนือแอ่งกลีนอยด์

ปุ่มเหนือแอ่งกลีนอยด์ (อังกฤษ: Supraglenoid tubercle) เป็นส่วนของกระดูกสะบักที่อยู่เหนือแอ่งกลีนอยด์ (gleniod cavity) เป็นจุดเกาะของปลายจุดเกาะต้นด้านยาว (long head) ของกล้ามเนื้อไบเซ็ปส์ เบรคิไอ (biceps brachii)

ปุ่มเหนือแอ่งกลีนอยด์
(Supraglenoid tubercle)
กระดูกสะบักข้างซ้าย มองจากด้านข้าง (ปุ่มเหนือแอ่งกลีนอยด์อยู่ตรงด้านบนของภาพ)
รายละเอียด
ตัวระบุ
ภาษาละตินtuberculum supraglenoidale
TA98A02.4.01.020
TA21163
FMA23263
ศัพท์ทางกายวิภาคของกระดูก

แหล่งข้อมูลอื่น แก้