ปุ่มนอกของท้ายทอย

ปุ่มนอกของท้ายทอย (อังกฤษ: external occipital protuberance) เป็นปุ่มกระดูกที่อยู่ใกล้กับตรงกลางของกระดูกท้ายทอยส่วนสความา ออกซิปิทาลิส (occipital squama) ด้านข้างของปุ่มนี้ 2 ข้างเป็นเส้นหลังคอเส้นบน (superior nuchal line) และเหนือต่อสันนี้เป็นเส้นบางๆ เรียกว่า เส้นหลังคอเส้นบนสุด (highest nuchal line)

ปุ่มนอกของท้ายทอย
(External occipital protuberance)
กระดูกท้ายทอยมุมมองจากด้านนอก (ปุ่มกระดูกท้ายทอยอยู่ด้านล่างทางซ้ายของภาพ)
รายละเอียด
ตัวระบุ
ภาษาละตินprotuberantia occipitalis externa
TA98A02.1.04.022
TA2568
FMA75752
ศัพท์ทางกายวิภาคของกระดูก

โหนกท้ายทอย (inion) เป็นยอดบนสุดของปุ่มนอกของท้ายทอย

แหล่งข้อมูลอื่น แก้