ปุ่มกกหู (อังกฤษ: mastoid process) เป็นส่วนยื่นรูปกรวยซึ่งยื่นออกมาจากพื้นผิวด้านล่างของส่วนกกหูของกระดูกขมับ (mastoid portion of the temporal bone) ตั้งอยู่ทางด้านหลังของปากรูหู (external acoustic meatus) และทางด้านข้างของสไตลอยด์ โพรเซสของกระดูกขมับ (styloid process) ขนาดและรูปร่างของปุ่มกกหูมีความแปรผัน ซึ่งในผู้ชายมักจะมีขนาดใหญ่กว่าผู้หญิง

ปุ่มกกหู
(Mastoid process)
มุมมองด้านข้างของศีรษะ แสดงตำแหน่งของกะโหลกศีรษะสัมพันธ์กับผิวหนังด้านนอก (ปุ่มกกหูอยู่ประมาณตรงกลางของภาพ)
ปุ่มกกหู
รายละเอียด
ตัวระบุ
ภาษาละตินprocessus mastoideus ossis temporalis
MeSHD008416
TA98A02.1.06.004
TA2644
FMA52872
ศัพท์ทางกายวิภาคของกระดูก

ปุ่มนี้เป็นจุดเกาะของกล้ามเนื้อไดแกสทริก (Digastric muscle) กล้ามเนื้อสเตอร์โนไคลโดมาสตอยด์ (Sternocleidomastoid) กล้ามเนื้อสปลีเนียส แคปิติส (Splenius capitis) และกล้ามเนื้อลองจิสสิมุส แคปิติส (Longissimus capitis)

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้