ปืนไรเฟิลซุ่มยิง

คำศัพท์ในทางการทหารและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ปืนไรเฟิลซุ่มยิง (อังกฤษ: sniper rifle) คือปืนเล็กยาวที่สามารถวางตำแหน่งกระสุนได้แม่นยำในระยะยิงที่ไกลกว่าอาวุธปืนประจำกายชนิดอื่น ปืนไรเฟิลซุ่มยิงโดยทั่วไปจะถูกสร้างขึ้นอย่างระมัดระวังในความถูกต้องเหมาะสม ติดตั้งกล้องเล็ง และรังเพลิงสำหรับปลอกกระสุนชนวนกลาง คำๆนี้บ่อยครั้งที่ในสื่อใช้บรรยายถึงปืนที่ติดตั้งกล้องส่องเพิ่มที่ใช้กับเป้าหมายที่เป็นบุคคล

7.62x51mm M40, ปืนไรเฟิลซุ่มยิงมาตรฐานของนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา

บทบาททางทหารของพลซุ่มยิง (คำนี้มาจากนกปากซ่อม (snipe) ซึ่งเป็นนกที่ล่าหรือยิงได้ยากมาก) สามารถสืบย้อนไปได้ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 18 แต่ปืนไรเฟิลซุ่มยิงที่แท้จริงกลับมีการพัฒนาเป็นอย่างมากเมื่อเร็วๆนี้ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโดยเฉพาะกล้องส่องและอุตสาหกรรมการผลิตยิ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำให้กับปืน ยิ่งถูกใช้ด้วยบุคลากรทางกองทัพที่ได้รับการฝึกเป็นพิเศษปืนจะยิ่งได้แม่นยำไกลกว่าปืนไรเฟิลปกติ ปืนไรเฟิลซุ่มยิงอาจมีพื้นฐานจากปืนไรเฟิลพื้นฐานแต่เมื่อติดกล้องส่องมันก็จะกลายเป็นปืนไรเฟิลซุ่มยิง

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้