ปิ่นเกล้า โดยทั่วไปเป็นชื่อเรียกย่านพื้นที่บริเวณหนึ่งของฝั่งธนบุรี ในกรุงเทพมหานคร บริเวณพื้นที่ทางตอนใต้ของแขวงบางพลัด และแขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กับพื้นที่ทางตอนเหนือ, ตะวันออกและตอนใต้ของแขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย แถบถนนบรมราชชนนีตัดกับถนนจรัญสนิทวงศ์ รวมถึงถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ตั้งแต่แยกบรมราชชนนี ต่อเนื่องถึงแยกอรุณอมรินทร์ จนถึงเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า นิยมเรียกชื่อสถานที่ที่ตั้งอยู่บริเวณนั้นโดยตามด้วยคำว่า ปิ่นเกล้า เช่น พาต้า ปิ่นเกล้า, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า นอกจากนี้ยังอาจหมายถึง