ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร (9 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 - ) นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประะธานคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม[1]ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ[2] ในรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ [3] กรรมการในคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น[4]รองประธานกรรมการในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ [5]กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรรมการ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ [6]เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์และอุบัติเหตุ นายกสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา[7] เคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเข้ารับตำแหน่งในปีแรกที่มหาวิทยาลัยมหิดลออกนอกระบบเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (9 ธันวาคม 2550 - 8 ธันวาคม 2554) มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการนำมหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งสู่การติดอันดับ 1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัยโลก เป็นคณบดีคนที่ 15 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ต่อเนื่อง 2 สมัย (พ.ศ. 2543 - 2550)[ต้องการอ้างอิง] ได้ถวายงานเป็นแพทย์อาสาตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 26 ปี[ต้องการอ้างอิง] นอกจากนี้ ศ.นพ.ปิยะสกล ยังได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกา ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน

ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ดำรงตำแหน่ง
19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน
ถัดไป อนุทิน ชาญวีรกูล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ดำรงตำแหน่ง
9 ธันวาคม พ.ศ. 2550 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ก่อนหน้า ศ.นพ.ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
ถัดไป ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2550
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 (71 ปี)
ประเทศไทย
คู่สมรส พญ.สมสิริ สกลสัตยาทร
ศาสนา พุทธ

ศ.นพ.ปิยะสกล เป็นบุตรของหลวงสกลสัตยาทร และนางประหยัด สกลสัตยาทร สมรสกับ พญ.สมสิริ สกลสัตยาทร กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมิติเวช จำกัด มหาชน มีบุตรธิดาจำนวน 3 คน คือ นายสืบสกล นางสาวสรัลธร และ พญ.ณัฎฐา สกลสัตยาทร

ประวัติแก้ไข

การศึกษาแก้ไข

ประวัติการทำงานแก้ไข

ตำแหน่งวิชาการ

ตำแหน่งบริหาร

ตำแหน่งบริหารในสมาคมและองค์กรต่างๆ

 • พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการมูลนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช
 • พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการบริหารศิริราชมูลนิธิ คนที่ 2

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • พ.ศ. 2532 - เลขาธิการสมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2532-2534 - รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • พ.ศ. 2534-2538 - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2534-2538 - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2534-2540 - อนุกรรมการสอบเพื่อวุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป ของแพทยสภา
 • พ.ศ. 2539-2541 - รองคณบดีฝ่ายตรวจสอบคุณภาพงานและทรัพย์สิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • พ.ศ. 2539-2541 - อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช
 • พ.ศ. 2541 - เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2543-2554 - รองประธานมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์
 • พ.ศ. 2543-2550 - คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2548-2549 - คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
 • พ.ศ. 2548-2549 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบองค์การเภสัชกรรม
 • พ.ศ. 2550-2554 - อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2558- ปัจจุบัน - ได้รับการแต่งตั้งเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ. 2561- ปัจจุบัน - ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช[10]

คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ เขาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบโรคศิลปะ 5 ราย[11]มีผลวันที่25 กันยายน พ.ศ. 2558

 1. นายจิรวุสฐ์ สุขได้พึ่ง
 2. นายเสรี ตู้จินดา
 3. นายเฉลิม หาญพานิชย์
 4. นายศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์
 5. นายยงศักดิ์ ตันติปิฎก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

รางวัลที่ได้รับแก้ไข

 • พ.ศ. 2556 - รางวัล อิก โนเบล (Ig Nobel) สาขาสาธารณสุข หัวข้อ การรายงานเทคนิคที่ใช้ในการผ่าตัดต่อคืนองคชาติที่ถูกเฉือนขาดในประเทศสยาม และระบุประสบการณ์การรักษาไว้ในรายงานว่าเทคนิคเหล่านั้นใช้ไม่ได้ในกรณีที่องคชาติโดนเป็ดกินไปแล้วบางส่วน [15]

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0215.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/272/11.PDF
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0160.PDF
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/030/1.PDF
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/097/T_0050.PDF
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/057/T_0008.PDF
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/082/4.PDF
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/040/4.PDF
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/040/4.PDF
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/135/1.PDF
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/260/2.PDF
 12. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2550 เล่ม 124 ตอนที่ 18ข วันที่ 5 ธันวาคม 2550
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 116 ตอนที่ 8ข วันที่ 4 พฤษภาคม 2542
 14. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/B/007/7.PDF
 15. Improbable Research [1]
 • สรนิต ศิลธรรม และคณะ. ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร 2543-2550 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คือความภาคภูมิใจของชาวศิริราช. [กรุงเทพฯ] : แปลนพริ้นติ้ง, 2550.
ก่อนหน้า ปิยะสกล สกลสัตยาทร ถัดไป
รัชตะ รัชตะนาวิน    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
  อนุทิน ชาญวีรกูล