ปิยะสกล สกลสัตยาทร

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร (9 กรกฎาคม 2491 - ) แพทย์ และ นักวิชาการชาวไทย นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กรรมการในคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ประะธานคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม[1]ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ[2] ในรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ [3] กรรมการในคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น[4]รองประธานกรรมการในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ [5]กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรรมการ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ [6] นายกสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา[7] เคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเข้ารับตำแหน่งในปีแรกที่มหาวิทยาลัยมหิดลออกนอกระบบเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (9 ธันวาคม 2550 - 8 ธันวาคม 2554) มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการนำมหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งสู่การติดอันดับ 1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัยโลก เป็นคณบดีคนที่ 15 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ต่อเนื่อง 2 สมัย (พ.ศ. 2543 - 2550)[ต้องการอ้างอิง] ได้ถวายงานเป็นแพทย์อาสาตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 26 ปี [ต้องการอ้างอิง] นอกจากนี้ ปิยะสกล ยังได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกา ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน

ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ดำรงตำแหน่ง
19 สิงหาคม 2558 – 10 กรกฎาคม 2562
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้ารัชตะ รัชตะนาวิน
ถัดไปอนุทิน ชาญวีรกูล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ดำรงตำแหน่ง
9 ธันวาคม 2550 – 8 ธันวาคม 2554
ก่อนหน้าศ.ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ
ถัดไปศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2550
ก่อนหน้าศ.พญ.ชนิกา ตู้จินดา
ถัดไปศ.นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด9 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 (75 ปี)
จังหวัดพระนคร ประเทศไทย
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสสมสิริ สกลสัตยาทร

ประวัติ แก้

ปิยะสกล เป็นบุตรของหลวงสกลสัตยาทร และนางประหยัด สกลสัตยาทร สมรสกับ พญ.สมสิริ สกลสัตยาทร กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมิติเวช จำกัด มหาชน มีบุตรธิดาจำนวน 3 คน คือ นายสืบสกล นางสาวสรัลธร และ พญ.ณัฎฐา สกลสัตยาทร ปิยะสกลเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์และอุบัติเหตุ

การศึกษา แก้

ประวัติการทำงาน แก้

ตำแหน่งวิชาการ

ตำแหน่งบริหาร

ตำแหน่งบริหารในสมาคมและองค์กรต่างๆ

 • พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการมูลนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช
 • พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการบริหารศิริราชมูลนิธิ คนที่ 2

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ เขาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบโรคศิลปะ 5 ราย[11] มีผลวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

 1. นายเเพทย์จิรวุสฐ์ สุขได้พึ่ง
 2. ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายเเพทย์เสรี ตู้จินดา
 3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายเเพทย์เฉลิม หาญพานิชย์
 4. นายเเพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์
 5. เภสัชกรยงศักดิ์ ตันติปิฎก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

รางวัลที่ได้รับ แก้

 • พ.ศ. 2556 - รางวัล อิก โนเบล (Ig Nobel) สาขาสาธารณสุข หัวข้อ การรายงานเทคนิคที่ใช้ในการผ่าตัดต่อคืนองคชาติที่ถูกเฉือนขาดในประเทศสยาม และระบุประสบการณ์การรักษาไว้ในรายงานว่าเทคนิคเหล่านั้นใช้ไม่ได้ในกรณีที่องคชาติโดนเป็ดกินไปแล้วบางส่วน [18]

อ้างอิง แก้

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0215.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/272/11.PDF
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0160.PDF
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/030/1.PDF
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/097/T_0050.PDF
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/057/T_0008.PDF
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/082/4.PDF
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/040/4.PDF
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/040/4.PDF
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/135/1.PDF
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/260/2.PDF
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2022-10-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๘ ข หน้า ๔, ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2022-10-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๐ ข หน้า ๑๘, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๒
 14. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์[ลิงก์เสีย], เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๘ ข หน้า ๑, ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๒
 15. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่บุคคลที่ช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัย “สึนามิ” เก็บถาวร 2022-07-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๒๘๐, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2022-05-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒ ข หน้า ๓๓๓, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
 17. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๘๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๒, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๗
 18. Improbable Research [1]
 • สรนิต ศิลธรรม และคณะ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร 2543-2550 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คือความภาคภูมิใจของชาวศิริราช. [กรุงเทพฯ] : แปลนพริ้นติ้ง, 2550.
ก่อนหน้า ปิยะสกล สกลสัตยาทร ถัดไป
รัชตะ รัชตะนาวิน    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
  อนุทิน ชาญวีรกูล