ปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ

นายปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ (ชื่อเล่น:โอเล่[1], เกิด 28 มิถุนายน พ.ศ. 2515) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธร เขต 1 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย

ปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 28 มิถุนายน พ.ศ. 2515 (48 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย

ประวัติแก้ไข

ปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ เกิดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2515 เป็นบุตรของนายเรืองวิทย์ พันธ์สายเชื้อ อดีต ส.ส.ยโสธร และนางสุริยา พันธ์สายเชื้อ เคยศึกษาที่โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สำเร็จการศึกษาศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สมรสกับนางศุภมาศ มีบุตร 2 คน

งานการเมืองแก้ไข

อดีตเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองยโสธร

พ.ศ. 2554 ลาออกมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย และได้รับการเลือกตั้งเป็นครั้งแรก โดยเอาชนะนางสาวณิรัฐกานต์ ศรีลาภ อดีต ส.ส. จากพรรคประชาธิปัตย์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดยโสธร สังกัดพรรคเพื่อไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดยโสธร สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข