ปิติ ภิรมย์ภักดี

ปิติ ภิรมย์ภักดี หรือ ต๊อด เกิดเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2522 เป็นนักธุรกิจทายาทรุ่นที่ 4 ของตระกูลภิรมย์ภักดี ผู้ผลิตเบียร์รายแรกของประเทศไทย เป็นบุตรของนายสันติ ภิรมย์ภักดี และนางอรุณี ภิรมย์ภักดี

ปิติ ภิรมย์ภักดี
เกิดปิติ ภิรมย์ภักดี
3 กันยายน พ.ศ. 2522 (42 ปี)
กรุงเทพมหานคร
สัญชาติไทย
มีชื่อเสียงจากนักธุรกิจทายาทธุรกิจเบียร์สิงห์
คู่สมรสวรนุช วงษ์สวรรค์
บิดามารดานายสันติ ภิรมย์ภักดี
นางอรุณี ภิรมย์ภักดี

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

  • กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด

ปิติ ภิรมย์ภักดี ยังเป็นนักแข่งรถระดับโลก ที่ยืนโพเดียมทั้งไทยและต่างประเทศมาแล้วหลายรายการ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรคุณาภรณ์ หน้า ๗๗ เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข, ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔