ปาแลเดนาซียง (ฝรั่งเศส: Palais des Nations, แปล: วังประชาชาติ) เป็นที่ทำการของสำนักงานสหประชาชาติประจำเจนีวา ตั้งอยู่ในนครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อาคารหลังนี้ใช้เวลาก่อสร้าง 8 ปีจนแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1938[1] หนึ่งปีก่อนสงครามโลกครั้งที่สองจะปะทุขึ้น เพื่อใช้งานเป็นสำนักงานใหญ่ของสันนิบาตชาติ ต่อมาในปี ค.ศ. 1946 หลังการก่อตั้งสหประชาชาติได้ไม่ถึงปี อาคารแห่งนี้ก็ถูกใช้งานเป็นสำนักงานสหประชาชาติ แม้ว่าในขณะนั้น สวิตเซอร์แลนด์จะยังไม่ได้เป็นสมาชิกสหประชาชาติก็ตาม ซึ่งในปี ค.ศ. 1938 ปาแลเดนาซียงถือเป็นหมู่อาคารที่ปริมาตรมากที่สุดเป็นลำดับสองของยุโรปรองจากพระราชวังแวร์ซาย[2] ภายในอาคารแต่ละส่วนมีการจัดแสดงงานศิลปะจากหลายส่วนของโลก

ปาแลเดนาซียง

อ้างอิง แก้

  1. Jean-Claude Pallas, "Histoire et architecture du Palais des Nations, Nations Unies, 2001, p.100 and 104
  2. Jean-Claude Pallas, "Histoire et architecture du Palais des Nations, Nations Unies, 2001,p.105