ปาเลสไตน์ (แก้ความกำกวม)

ปาเลสไตน์ เป็นภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ในตะวันออกกลาง อาจหมายถึง