ตำหนิแต่กำเนิด

(เปลี่ยนทางจาก ปาน)
"ปาน" เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับนักร้องชาวไทย ดูที่ ธนพร แวกประยูร

ตำหนิแต่กำเนิด (อังกฤษ: birthmark) หรือปาน เป็นความผิดปกติซึ่งไม่ร้ายอย่างหนึ่งของผิวหนัง ปรากฏขึ้นตั้งแต่เกิดหรือไม่นานหลังเกิด (ส่วนใหญ่ปรากฏในเดือนแรก) อาจเกิดขึ้นที่ใดก็ได้บนผิวหนัง ตำหนิแต่กำเนิดนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการเจริญมากผิดปกติของหลอดเลือด เมลาโนซัยต์ กล้ามเนื้อเรียบ ไขมัน ไฟโบรบลาสต์ หรือเคราติโนซัยต์

ตำหนิแต่กำเนิด
(Birthmark)
บัญชีจำแนกและลิงก์ไปภายนอก
ICD-10Q82.5
ICD-9757.32