ปะการังสีดำ เป็นละครโทรทัศน์ สร้างจากบทประพันธ์ของ ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก เป็นเรื่องราวของหญิงสาวซึ่งถูกฆ่าตายและดวงวิญญาณถูกสะกดไว้กับปะการัง ถูกสร้างเป็นละครแล้วถึง 3 ครั้ง[1] โดยในครั้งแรกในปี พ.ศ. 2520 โดย ภัทราวดี มีชูธน ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2539 โดยกันตนา ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และครั้งที่ 3 โดยกันตนา เอฟโวลูชั่น ออกอากศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

สร้างโดยกันตนา
เขียนโดยประดิษฐ์ กัลย์จาฤก
แสดงนำ(ดูในบทความ)
ผู้ประพันธ์
ดนตรีท้องเรื่อง
พ.ศ. 2520
ปะการังสีดำ
พ.ศ. 2539 ปะการังสีดำ – จิณณา เชิญพิพัฒนสกุล
ปะการังสีดำ – นิด บุณยเกียรติ
พ.ศ. 2563 เอาคืนมา – เสาวลักษณ์ ลีละบุตร
ผู้อำนวยการสร้างครั้งที่ 1 : ภัทราวดี มีชูธน
ครั้งที่ 2 : กันตนา
ครั้งที่ 3 : กันตนา เอฟโวลูชั่น
เครือข่าย/ช่องพ.ศ. 2520 : ช่อง 3
พ.ศ. 2539 : ช่อง 7
พ.ศ. 2563 : ช่อง 3

นักแสดงแก้ไข

ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2520 พ.ศ. 2539
สถานีออกอากาศ ช่อง 3 ช่อง 7
ผู้สร้าง ภัทราวดี มีชูธน กันตนา
บทโทรทัศน์ คม-กริบ
ผู้กำกับการแสดง ธีระศักดิ์ พรหมเงิน
สาหร่าย รัฎชวลิต วัฒนไพศาล อภิรดี ภวภูตานนท์
นราธร ชนะ ศรีอุบล ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง
ไข่มุก เนรัญชลา เถลิงศักดิ์ แองเจล่า ซาโนลารี่
มานะ กิตติ ดัสกร สหภาพ วีระฆามินทร์
ดารา วาเนสซ่า บีเวอร์
ภูมิ อรรถชัย อนันตเมฆ
สายรุ้ง
ประวิน ลิปปนนท์ คชชาคร
ปรัชญา อนิรุทธิ์ เถรว่อง
ปะการัง (ผีสาหร่ายใช้เป็นร่างคน) / ปาริชาต
เมฆ กิตติคุณ เชียรสงค์
ไหม วจี อรรถไกวัลวที
สมพงษ์ โรเบิรต์ ออเดร์ซ
หลวงพ่อทองดี / ทิดทองดี วิศิษฐ์ ยุตติยงค์
ป๋อง รวิน ชุมเกษียร
เปี๊ยก
แพท ปาริชาติ ชุมเกษียร
สุชาดา มณีวรรณ เรือนทอง
กั้ง คิรากร ทรัพย์ธนารัตน์

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข