อาการปวดท้องเป็นอาการพบบ่อยอย่างหนึ่ง สัมพันธ์ทั้งกับโรคชั่วคราวไม่รุนแรงและภาวะที่รุนแรงมาก

ปวดท้อง
อาการปวดท้องสามารถจำแนกได้ตามบริเวณที่ปวด
บัญชีจำแนกและลิงก์ไปภายนอก
ICD-10R10
ICD-9789.0
DiseasesDB14367
MedlinePlus003120
MeSHD015746

สาเหตุทั่วไปของอาการปวดท้องมีกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบและกลุ่มอาการลำไส้ไวเกินต่อการกระตุ้น ในผู้ป่วยหนึ่งในสาม สาเหตุแน่ชัดไม่ชัดเจน ประมาณร้อยละ 10 มีภาวะพื้นเดิมที่รุนแรงมาก เช่น ไส้ติ่งอักเสบ การรั่วหรือแตกของท่อเลือดแดงส่วนท้องโป่งพอง ถุงยื่นอักเสบหรือการตั้งครรภ์นอกมดลูก การหาสาเหตุของอาการปวดท้องอาจยากได้ เพราะมีหลายโรคทำให้เกิดอาการนี้

การวินิจฉัยแยกโรค

แก้

สาเหตุพบบ่อยที่สุดของปวดท้อง คือ กระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ (13%), กลุ่มอาการลำไส้ไวเกินต่อการกระตุ้น (8%), ปัญหาทางเดินปัสสาวะ (5%), การอักเสบของกระเพาะอาหาร (5%) และอาการท้องผูก (5%) ในผู้ป่วยปประมาณ 30% ไม่สามารถระบุสาเหตุได้ ผู้ป่วยประมาณ 10% มีสาเหตุรุนแรงกว่านั้น ได้แก่ ปัญหาถุงน้ำดีหรือตับอ่อน (4%) ถุงยื่นอักเสบ (3%) ไส้ติ่งอักเสบ (2%) และมะเร็ง (1%) สำหรับผู้สูงอายุ สาเหตุร้ายแรงที่พบมากขึ้น ได้แก่ เยื่อแขวนลำไส้ขาดเลือดเฉพาะที่และท่อเลือดแดงส่วนท้องโป่งพอง