ในทางเศรษฐศาสตร์ ปล่อยให้ทำไป[1] (ฝรั่งเศส: เกี่ยวกับเสียงนี้ laissez-faire ) หมายถึง ปล่อยให้อุตสาหกรรมดำเนินการไปโดยปราศจากการแทรกแซงของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจำกัดในรูปของพิกัดอัตราศุลกากรและการผูกขาดโดยรัฐบาล วลี "Laissez-faire" เป็นวลีภาษาฝรั่งเศส ซึ่งมีความหมายตามตัวอักษรว่า "ปล่อยให้ทำไป" จัดเป็นนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมรูปแบบหนึ่ง

อ้างอิง แก้

  1. "ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน (ศัพท์รัฐศาสตร์)". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-07-15. สืบค้นเมื่อ 2013-01-26.